Deze website gebruikt Cookies, om zo goed mogelijk service voor u te garanderen. Indien u op deze site verder surft, stemt u de Cookie-gebruik toe. Ik geef toestemming.

Reisvoorwaarden

INTER CHALET - Reisvoorwaarden
 

Reisvoorwaarden

Reisorganisator

  • INTER CHALET
  • Ferienhaus-Gesellschaft mbH
  • Postfach 5420
  • 79021 Freiburg
  • INTER CHALET-Haus
  • Heinrich-von-Stephan-Str. 25
  • 79100 Freiburg

Reisvoorwaarden (PDF)

De rechtsovereenkomst tussen u als klant en INTER CHALET is geregeld volgens wettelijke voorschriften, in het bijzonder de §§ 651 a - m van de BGB (algemene wettelijke verkoop-voorwaarden, Duitsland) en de beschreven reisvoorwaarden die onder de wettelijke voorschriften vallen. Elke klant die zich voor een reis heeft aangemeld gaat akkoord met deze bindende voorwaarden (voor zichzelf en voor de personen die mede aangemeld zijn).

Afsluiting van de reisovereenkomst

U kunt uw reis schriftelijk boeken bij uw reisbureau, bij INTER CHALET of via het internet. Uw boeking geldt als officiële bindende reisovereenkomst die u met INTER CHALET afsluit. U en INTER CHALET hebben de verplichting zich aan het contract en de gemaakte afspraken te houden tot aan het moment dat u de schriftelijk bevestiging van de boeking of de afzegging ontvangt. De elektronische ontvangstbevestiging geldt echter nog niet als akkoordbevestiging van een boekingsopdracht.

Ten aanzien van de omvang en de wijze van de, volgens de reisovereenkomst met INTER CHALET, te vervullen diensten gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsopgaven uit de catalogi, respectievelijk op de internetpagina s van INTER CHALET. Deze zijn geldig voor de totale reisduur.

De overeenkomst komt tot stand door middel van de schriftelijke reisbevestiging die u per omgaande, uiterlijk binnen 7 dagen, van INTER CHALET ontvangt. Met de reisbevestiging ontvangt u het INTER CHALET- insolventie verzekeringspapier.


We wijzen u er op, dat volgens de wettelijke voorschriften §§312 ff. BGB voor de aangeboden diensten geen recht op herroeping of annulering bestaat. De beschreven regelingen die in de reisvoorwaarden onder de rubriek „Annulering“ staan, zijn hier van toepassing.


Wijzigingen en veranderingen van kennelijke vergissingen en fouten op het internet, bijv. drukfouten, fouten in de prijsopgaven of fout geplaatste gegevens, blijven voorbehouden en binden de reisorganisator niet.

Het doorverhuren van vakantiehuizen en vakantiewoningen van INTER CHALET is net zo min toegestaan als de doorverkoop als reisorganisator met eigen prijsbepaling.

Speciale wensen van klanten nemen we graag in ontvangst en zullen we vervolgens aan de verhuurder, respectievelijk de beheerder/ sleutelbeheerder doorgeven. Houdt er echter rekening mee dat INTER CHALET geen garantie kan geven voor het daadwerkelijk realiseren van deze wensen.

Speciale wensen zoals boekingen onder een bepaalde conditie of mondelinge nevenafspraken zijn alleen dan geldig, als ze door INTER CHALET schriftelijk bevestigd worden.

Bij boekingen voor vluchten, huurauto`s en veerdiensten is INTER CHALET alleen bemiddelaar. Voor de boeking van deze diensten gelden de wettelijke verkoopvoorwaarden/ terugboekings-voorwaarden van de desbetreffende andere aanbieder of maatschappij.

Betalingen / Reispapieren

Betalingen geschieden per creditcard, met automatische afschrijving of per PayPal. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Voor klanten woonachtig binnen Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is betaling per rekening ook mogelijk. De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct, na ontvang van de reisbevestiging, overgemaakt te worden. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen. De volledige reisbescheiden liggen voor u klaar in het reisbureau of worden u per post/ e-mail toegestuurd. Indien we aanbetaling en/of restbetaling niet of niet tijdig ontvangen hebben volgens de overeengekomen afspraken, hebben wij het recht, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, terug te treden uit het reiscontract en u de annuleringskosten, zoals beschreven in de reisvoorwaarden, te laten betalen.

Bijzondere voorwaarden en opmerkingen

Bijkomende kosten (nevenkosten) op de plaats van bestemming Volgens de wettelijke voorschriften van de BGH (rechterlijke instantie Duitsland) zijn vaste kosten, die in elk geval betaald moeten worden, in de totale reissom inbegrepen. Variabele kosten, die van het aantal reizende personen, van de samenstelling van de reisgroep of van het verbruik afhangen (b.v. verblijfsbelasting, stroom, gas, hout, water, was) worden apart, afhankelijk van verbruik en gebruik, aan de verhuurder of sleutelbewaarder betaald. Het betrag wordt in de regel kontant betaald. Indien er in de tekst nevenkosten vermeld staan, gelden deze kosten ook voor kinderen en babys. Let alstublieft op de desbetreffende aanwijzingen onder het kopje ‘Bijkomende kosten op de plaats van bestemming’ bij de afzonderlijke beschrijvingen van de huurobjecten. Nevenkosten die onafhankelijk van verbruik zijn, worden bij aankomst aan de verhuurder betaald.

De verhuurder of sleutelbeheerder heeft het recht om bij de overgave van de sleutel, een passende waarborgsom te verlangen. Deze borg wordt normaliter contant in euro s betaald. In sommige gevallen kan deze waarborg ook met creditcard betaald worden. Dit staat dan expliciet in de programma-omschrijving beschreven. U krijgt de waarborgsom onmiddellijk terug zodra het huurobject teruggegeven wordt aan het einde van uw verblijf. In sommige gevallen komt het voor, dat de waarborgsom pas na vertrek van de klant op uw rekening wordt overgeschreven. Ondanks de teruggave van de waarborgsom worden eventuele aanspraken op schadevergoedingen niet vrijgesteld. Inter Chalet behoudt zich voor de adresgegevens van de klanten, in deze samenhang, op basis van artikel §28 par. 3 BDSG aan de verhuurder door te geven. Waarborg en afwikkeling van waarborg zoals de berekening van de bijkomende nevenkosten ter plaatse zijn niet inhoud van het reiscontract met INTER CHALET als reisorganisator, maar zijn een zaak tussen huurder en verhuurder.

De hoogte van de verblijfsbelasting in de verschillende plaatsen is niet in het programma vermeld aangezien de exacte bedragen bij het sluiten van de redactie, aan het einde van het seizoen, in de regel nog niet bekend waren. U kunt ongeveer rekenen op een bedrag tussen circa 0,50 € en 3,50 € p.p./p.d (reductie voor kinderen). In Italië en Spanje wordt sinds 2011 stap voor stap een verblijfsbelasting ingevoerd, die gestaag wordt uitgebreid voor meerdere plaatsen. Afhankelijk van regio of gemeente geldt een ander bedrag aan verblijfsbelasting.

De klant maakt in de regel de huurwoning zelf schoon. Dit staat onafhankelijk van de eindreiniging die door de verhuurder wordt uitgevoerd.
Tot de standaardreiniging behoren de reiniging van het keukenblok, het afwassen en opruimen van het serviesgoed, het verwijderen van overgebleven levensmiddelen en afval, het afhalen van de bedden en het vegen of stofzuigen van alle kamers, zodat het huurobject schoon kan worden overgedragen.
De eindreiniging bevat onder andere ook een grondige reiniging van keuken/kookhoek, badkamer/douche/wc en het dweilen von de bodems. Bij veel huurobjecten heeft u het alternatief om de vakantie-woning zelf schoon te maken of de reiniging over te laten aan de verhuurder/ sleutelbeheerder tegen een passende vergoeding. Informatie hierover vindt u bij de afzonderlijke objectomschrijving in het programma.

Bij de objectomschrijving wordt erop gewezen, of in het huurobject handdoeken en beddengoed aanwezig is of dat deze zelf moeten worden meegebracht. In sommige gevallen is het ook mogelijk deze te huren op de plaats van bestemming. De standaardbreedte van Franse bedden en tweepersoonsbedbanken is 1,40 m. Indien handdoeken en beddengoed gehuurd kunnen worden en u van deze service gebruik wilt maken, geeft u dit dan aan bij uw boeking. Afdroogdoeken worden in de meeste gevallen door de verhuurder verzorgd. Toch adviseren wij u om deze voor de zekerheid zelf mee te nemen evenals toiletpapier en afwas- en schoonmaakmiddel. Zwembad- en strandhanddoeken dient u altijd zelf mee te brengen.

Indien er extra bedden en/ of kinderbedjes beschikbaar zijn dan staat dit in de programmabeschrijving. Beddengoed voor de kinderbedjes dient zelf meegenomen te worden. Let er alstublieft op of met de plaatsing van een extra kinderbed u binnen het maximaal aantal genoemde personen blijft of dat er een extra persoon in de huurwoning mag overnachten. Kinderbedjes zijn normaliter voor kinderen tot de leeftijd van 2 jaar geschickt. Extra bedden en kinderbedjes dienen in elk geval bij de boeking besteld te worden en op het voucher (bewijsbon) dat u ontvangen heeft, dient een aantekening hierover te staan. Normaliter is slechts één extra bed of één kinderbedje mogelijk.

In de programmabeschrijving van het huurobject kunt u lezen of een huisdier (in principe alleen honden of katten) al dan niet toegestaan is. Een huisdier moet in elk geval, met extra informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking te zijn aangemeld, ook als bij de omschrijving van het huurobject al staat dat een huisdier is toegestaan. Toestemming geldt slechts voor één huisdier, in zoverre in de beschijving niet anders is vermeld.
Als huisdieren niet zijn toegestaan, kunt u er echter niet vanuit gaan dat in het vakantiecomplex verder geen huisdieren aanwezig zijn of dat er in het complex niet tijdelijk huisdieren gehouden worden. Dit ligt b.v. aan de indeling van het vakantiecomplex met privé-huizen, waarbij deze voorschiften niet gelden. In sommige gevallen heeft de verhuurder zelf op zijn erf een hond en wil hij ergenis tussen honden onderling voorkomen.
Als daarentegen het meenemen van huisdieren toegestaan is, betekent dit niet automatisch dat die zich overal vrij bewegen mogen. In de praktijk geldt bij alle vakantiecomplexen dat honden niet zijn toegestaan bij het zwembadgedeelte en in de parken of de groene gedeelten. Dit geldt natuurlijk ook voor restaurants en soortgelijke plaatsen. In de meeste gevallen dienen honden aangelijnd te worden. Honden zijn vanzelf-sprekend ook in het privézwembad van een huurhuis verboden. Huisdieren mogen niet alleen worden gelaten in het huurobject.
Voor honden en katten is het EU-dierenpaspoort met registratie van vaccinatie tegen hondsdolheid in bijna alle landen verplicht en wordt dan ook erkent. Vaak is ook een identiteitserkenning door middel van microchip noodzakelijk. Voor bepaalde hondenrassen, bv. vechthonden, gelden in de meeste landen strenge voorschriften of is het meenemen van zulke honden zelfs verboden. Informeert u zich hierover tijdig, het beste bij uw dierenarts of in het internet.

In de vakantiewoningen en huizen zijn servies en bestek in de regel compleet en voor het aantal personen voldoende aanwezig. Technisch-huishoudelijke apparaten zoals b.v. oven, magnetron, afwasmachine, koffiemachine of wasmachine zijn alleen dan aanwezig als ze in de beschrijving uitdrukkelijk vermeld staan.

Verwarming/ Stookmogelijkheden In vakantiewoningen en vakantiehuizen in zomerbestemmingen, voornamelijk in het zuiden, is een verwarming niet altijd aanwezig. De bediening van een centrale verwarming of van gas-, elektrische, kerosine-, of hout-/ kolenkachels geschiedt in de regel door de huurder zelf. Aanwijzingen over de bediening of een handleiding krijgt u eventueel van de verhuurder/ sleutelbeheerder.

TV/ TV- ontvangst Mocht er in de productomschrijving staan dat er een TV aanwezig is dan wordt hier een kleurentelevisie bedoeld. Mocht ontvangst per satelliet of kabel mogelijk zijn dan zal dat in de tekst zijn aangegeven met SAT-TV of KABEL-TV. Hiermee is nog niet gegarandeerd, dat u ook tv-programma´s in alle andere talen kunt ontvangen.


Internet/Wi-Fi Wij zijn niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid, compatibiliteit en veiligheid. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende veiligheid van uw computer. Het gebruik van internet kan begrensd zijn. Internet/ Wi-Fi is in de regel voor vakantiegebruik gedacht en eerder voor zakelijk gebruik en dergelijke niet minder geschikt. Het gebruik van internet/ Wi-Fi vindt op eigen risico plaats. Bij het gebruik van internet/ Wi-Fi dient u zich te houden aan het geldige recht. In het bijzonder bent u verplicht om geen gegevens te downloaden, die materialen(bijv. films, muziekstukken) bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar echter via internet-ruilbeurzen bijv. illegaal in het internet terecht zijn gekomen. U bent ook verplicht om de medereizigers (inclusief minderjarige medereizigers) over dit geldige recht te informeren en eventuele controles uit te voeren. In het geval u of uw medereizigers zich schuldig maakt en u zich niet houdt aan de verplichtigen betrekking hebbende op deze tekst „Internet/Wi-Fi“,dan stelt u hierbij Inter Chalet vrij van aansprakelijkheid door derden gesteld.

Mocht er in de programmabeschrijving staan vermeld dat er tuinmeubels aanwezig zijn dan houdt dit nog niet in dat er voldoende tuinstoelen voor elke personen aanwezig zijn. Ook ligstoelen zijn er vaak in beperkt aantal aanwezig. Dekjes voor de ligstoelen worden vanwege hygienische redenen door de verhuurder meestal niet ter beschikking gesteld wegens hygiënische redenen. Ligstoelen en parasol zijn alleen aanwezig als dit ook in de objectbeschrijving staat.

Bij de programmaomschrijving staat ook vermeld of er een zwembad aanwezig is bij het vakantiehuis of in het complex. Meestal wordt daarbij nog vermeld in welk seizoen het zwembad geopend is. Let er echter op dat deze genoemde data kunnen wijzigen, afhankelijk van het weer. In zwembaden van vakantiecomplexen etc. dient u zich aan de openingstijden, geldende zwembadregels en verboden te houden die zijn voorgeschreven door het management. Dit zijn meestal voorschriften of verboden aangaande het dragen van zwemkleding in het zwembad, het meebrengen van ballen, luchtmatrassen en dergelijke in het zwembad of de verplichting van het dragen van een badmuts (vaak het geval in Italië).

Als huurder heeft u het recht om het gehele huurobject inclusief het meubilair en de gebruiksvoorwerpen te gebruiken. U dient het huurobject en het gehele inventaris met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. U, uw medehuurders en gasten zijn verplicht om beschadigde of kapotte inventaris uit de woning of het huis te vervangen.

U dient rekening te houden met het feit dat in grotere vakantiecomplexen een plastic identiteitsarmbandje gedragen dient te worden. Dit is een acceptabele regeling, daar het gaat om controle van de gasten die tot het vakantiecomplex behoren.

Het huurobject mag niet door meer personen bewoond en gebruikt worden dan vermeld staat in de catalogus, respectievelijk op de internetsite, en op het voucher staat aangegeven. Het beschreven maximaal aantal personen is inclusief kinderen en baby`s. In andere gevallen is er een aparte regeling met INTER CHALET getroffen en staat dit op het voucher of de overeenkomst vermeld. INTER CHALET heeft het recht om overige personen (meer dan het aantal toegestane personen in de vakantiewoning) of onbevoegden die van de woning gebruik maken, de toegang te verbieden, weg te sturen of bovenop de bestaande prijs een extra toeslag te verlangen.

Speciale aanbiedingen Bij aanbiedingen (b.v. 3=2 of 7=5), bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals een korting bij vroege boeking of speciale aanbiedingen voor families of senioren, dienen er eventuele extra kosten voor de volle verblijfsduur te worden betaald. Mocht uw verblijf met een speciale aanbieding twee huurperioden (zie tabellen uit programma) overlappen, dan geldt in dat geval de laagst genoemde weekprijs, respectievelijk dagprijs.

De aankomsttijd op de dag van aankomst is tussen 16.00 en 18.00 uur. Indien u tijdens de reis merkt dat u vertraging heeft en later komt dan kunt u de sleutelbeheerder hierover tijdig informeren. Deze persoon kan op die manier nog zorgdragen voor een goede ontvangst ondanks de latere aankomst. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Eventuele afwijkende aankomsttijden vindt u in uw reisbescheiden. Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zelf de aankomsttijden die op de reisbescheiden staan, te veranderen. In elk geval moet iedere verandering op tijd bij INTER CHALET zijn aangevraagd. Mocht het toch mogelijk zijn om op een ander tijdstip te arriveren dan dient dat door INTER CHALET schriftelijk bevestigd te zijn.
Het huurobject dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur verlaten te worden en aan de verhuurder of andere verantwoordelijke overgedragen te worden. Het huurobject is door u gereinigd en is weer in dezelfde toestand als bij de overname gebracht.
In het geval dat er sprake is van afwijkende vertrektijden, dan staat dit vermeld in uw reisbescheiden.

Annulering

Op ieder moment voor het begin van de reis kunt u annuleren. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij INTER CHALET bekend is, is bepalend. De verklaring dat u wilt annuleren dient u om deze reden schriftelijk in te dienen.

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, bent u annuleringskosten verschuldigd. Voor de vakantiewoningen en –huizen bedragen deze annuleringskosten in de regel:
– tot 61 dagen voor vertrekdag 10 % van de reissom,
– vanaf de 60ste tot de 35ste dag voor vertrekdag 50 % van de reissom,
– vanaf de 34ste tot de 2e dag voor het begin van de reis 80 % van de reissom,
– bij annulering op de vertrekdag, later of bij niet komen, wordt de totale som van de reis berekend.

Er geldt een afwijkende regeling voor wintersportvakanties in groepshuizen en woningen voor groepen vanaf 14 personen. De annuleringskosten bedragen hier in de regel:
– tot 24 weken voor vertrekdag 20 % van de reissom,
– vanaf 24 tot 20 weken voor vertrek 30 % van de reissom,
– vanaf 20 tot 16 weken voor vertrek 50 % van de reissom,
– vanaf 16 tot 8 weken voor vertrek 80 % van de reissom,
– vanaf 8 tot 4 weken voor vertrek 90 % van de reissom,
– nog latere annulering 95 % van de reissom.
– Indien u niet arriveert, wordt de complete reissom berekend.


Lukt het INTER CHALET om nog een plaatsvervanger voor dezelfde reisperiode onder dezelfde condities te vinden, dan wordt onafhankelijk van de periode van annulering een percentage verlangt van 10 %.

Van de, onder het kopje Annulering, genoemde regelingen wordt afwijkend gehandeld indien u van uw recht gebruik maakt om een vervangende persoon te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter, dat INTER CHALET als reisorganisatie tijdig voor het begin van de reis een bindende mededeling hierover ontvangt, zodat de benodigde handelingen en formaliteiten uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is voorts, dat de plaatsvervanger voldoet aan alle, aan de overeenkomst verbonden, voorwaarden en wettelijke voorschriften.
Met de bevestiging en naamswijziging die u ontvangt van de reisorganisator, treedt de nieuwe huurder in de rechten en plichten van de reisovereenkomst. De kosten van 20 euro die bij deze wijziging gemoeid zijn, zijn voor uw rekening.
Als huurder heeft u nog steeds het recht om INTER CHALET aan te tonen dat geen of niet meer wezenlijk verlies veroorzaakt is dan het bedrag dat eigenlijk betaald moet worden bij annulering.

Opzegging vanwege overmacht

Voor opzegging van het reiscontract wordt verwezen naar de wettelijke regeling in het BGB. Deze luidt: "§ 651j:(1) Loopt de reis aanzienlijk gevaar of wordt de reis sterk beperkt of bezwaard,  ten gevolge van overmacht die niet op een vroeger tijdstip ten tijde van afsluiting van het contract kon worden ingeschat, dan kunnen zowel de reisorganisator als de reiziger het contract alleen op grond van dit voorschrift opzeggen. (2) Wordt het contract op grond van alinea 1 opgezegd, dan zijn de voorschiften van § 651e paragraaf 3 zinnen 1 en 2, Paragraaf 4 zin 1 van toepassing. Voor bijkomende kosten voor het vervoer terug zijn beide partijen, - ieder de helft - , verantwoordelijk. Overigens dient de reiziger op te komen voor de extra nevenkosten".

Opzegging door buitengewone omstandigheden

Vanaf 1 juli 2018 geldt het volgende Zowel de reiziger als de reisorganisator kunnen de reis voor deze begint opzeggen, indien op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid onvermijdelijke buitengewone omstandigheden optreden, die het uitvoeren van de pakketreis of het vervoeren van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk beïnvloeden. In dit geval verliest de reisorganisator de aanspraak op de reisprijs.

Opzegging door de reisorganisator

INTER CHALET heeft het recht om de reis met onmiddellijke ingang te annuleren voor het -in het contract genoemde- begin van de reis. INTER CHALET heeft tevens het recht om de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen na het reisbegin indien de huurder ondanks vermaning storend gedrag vertoont of door zijn ongeoorloofde gedragingen anderen in gevaar brengt of het reisgenot van anderen bederft en zich tegen de regels gedraagt. In dat geval vervalt het reisbedrag.
 

Aansprakelijkheid / Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van INTER CHALET voor schade ontstaan uit schending van contractuele verplichtingen, die geen schade aan het lichaam vormen (dat betekent geen schending van mensenleven, schending van het lichaam of de gezondheid) is beperkt tot drie keer het reisbedrag. Dit in het geval dat de schade, veroorzaakt door INTER CHALET, noch opzettelijk noch door grote onachtzaamheid veroorzaakt is en alleen in het geval dat INTER CHALET verantwoordelijk is voor de schade aan één van de reizenden die veroorzaakt is door wanprestatie van een andere dienstverlener. Deze maximale aansprakelijkheidssommen gelden telkenmale voor de desbetreffende reizigers en reis. Mogelijke aanspraken die verder reiken volgens de Montreal-overeenkomst rerspectievelijk de Luchtvaartwet blijven van deze beperkingen onaangetast.
De wettelijke bepalingen wat betreft aansprakelijkheid van INTER CHALET voor lichamelijk letsel en vanwege delicten blijven van de hierboven beschreven beperkingen eveneens onaangetast.

Plicht tot medewerking, declareren van aanspraken (bestemmeling, garantie, verjaring)

U bent binnen het kader der wettelijke voorschriften en afspraken verplicht, bij eventuele storingen die optreden, alles te doen wat in uw vermogen ligt om bij te dragen aan het oplossen van de storing en eventueel ontstane schade te beperken of te vermijden. Hieruit volgt in het bijzonder de verplichting aan u, om klachten of misstanden onmiddellijk te melden. Komt u deze verplichting opzettelijk niet na, dan heeft u wat dat betreft geen recht op aansprakelijkheid. U kunt niet schuldig worden bevonden van opzettelijke nalatigheid indien er sprake is van een storing die u als huurder onmogelijk kunt hebben gezien of opgemerkt. U kunt ook niet schuldig worden bevonden in het geval dat het onmogelijk is van u te verlangen dat u reageert (b.v. door afwezigheid op dat moment) of in het geval er geen actie is ondernomen op uw klacht of hulpvraag. Geschiedt de reis niet volgens de overeenkomst of stelt u gebreken aan het huurobject vast, dan kunt u hulp vragen om de gebreken te verhelpen.

Richt u zich in dat geval onmiddellijk, - het beste telefonisch - , tot INTER CHALET. U kunt ook per fax of e-mail contact met ons op te nemen:

INTER CHALET
79021 Freiburg, Postbus 5420, DUITSLAND
Telefoon +49 (0)761 21 00 77
Fax +49 (0)761 21 00 154
E-mail
info@interchalet.com


Huisadres, b.v. voor expresbrieven:
Heinrich-von-Stephan-Straße 25
79100 Freiburg, DUITSLAND


zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden, om de klacht te controleren en, indien nodig, de klacht te verhelpen of te zorgen voor gelijkwaardige vervanging.

De dienstverleners (eigenaar, sleutelbeheerder, agentscha,  etc.) hebben noch de functie van reisleiding, noch die van vertegenwoordiger van INTER CHALET, noch hebben deze de bevoegdheid om claims te erkennen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen. Melding van gebreken of een verzoek om het gebrek te verhelpen zijn in uitzonderlijke gevallen overbodig, bijv. als deze onredelijk zijn, wanneer er een onmogelijke situatie gegeven is of wanneer dit buiten uw schuld gebeurde. Vorderingen wegens het niet naar behoren vervullen van de te verlenen diensten zoals beschreven in de overeenkomst, kunt u uiterlijk binnen 1 maand (vanaf 01-07-2018 vervalt deze termijn) na reisdatum (in de overeenkomst genoemde einddatum van de reis) bij INTER CHALET stellen. Wij raden u dringend aan om dit schriftelijk te doen.

Uw reisbemiddelaar (reisbureau, internetportaal of website etc.) is niet bevoegd om claims op garantie of op schadevergoedingen in ontvangst te nemen.

Recht op claims/ vergoeding heeft u alleen dan als de aangeboden diensten/ service of vervangende service, zoals beschreven in de reisovereenkomst, niet overeenkomt met datgene wat daadwerkelijk aangeboden is en er geen adequate actie ondernomen is om eventuele klachten te verhelpen.U heeft dan het recht om de overeenkomst tussen u en INTER CHALET op te zeggen. Voorwaarde is dat u INTER CHALET voldoende tijd heeft gegeven om actie te ondernemen en problemen te verhelpen, maar dat deze termijn echter zonder enig resultaat of actie verstreken is. Er geldt geen bepaalde opzegtermijn, indien het onmogelijk is om de klachten op de storing te verhelpen of als INTER CHALET dit weigert. Een opzegtermijn kan ook buiten beschouwing worden gelaten indien de huurder om persoonlijke redenen besluit om de reisovereenkomst per omgaande op te zeggen.

Indien er geen sprake is van schending van mensenleven, lichaam of gezondheid, verjaren de aanspraken volgens de §§651c tot f BGB na 1 jaar, voor zover INTER CHALET of een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigende uitvoerende instantie van INTER CHALET geen grote onachtzaamheid/nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim wordt aangerekend. De verjaring begint officieel op de dag na de dag waarop de reis, volgens de overeenkomst, eindigt. Vanaf  01-07-2018 geldt het volgende: de in § 651 i Paragraaf 3 BGB genoemde aanspraken van de reiziger zijn na twee jaar verjaard. De verjaringtermijn begint op de dag waarop de pakketreis volgens de overeenkomst zou eindigen.  De wettelijke voorschriften met betrekking tot de schorsing van de verjaring (§§203 ff. BGB) gelden ook in dit geval ten volle en onbegrensd.
De verjaring van aanspraken van de klanten vanwege schending van leven, het lichaam of de gezondheid, grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van INTER CHALET, een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigende uitvoerende instantie van INTER CHALET evenals uit andere wettelijke voorschriften dan de §§ 651 c tot f BGB (bijvoorbeeld volgens de §§ 241 alinea 2, 311, 832 ff. BGB) hebben telkenmale betrekking op de wettelijke voorschriften.


INTER CHALET neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

Verzekeringen

Uitgezonderd de verplichte insolventie verzekering (Sicherungsschein) zijn bij INTER CHALET geen andere verzekeringen/ dekkingen automatisch bij de service inbegrepen. Wij raden u aan om tegelijkertijd met uw reisboeking een INTER CHALET-annuleringsverzekering af te sluiten. De gezamenlijke verzekeringspremies dienen in dat geval tegelijkertijd met de aanbetaling van 20 % van de reissom te worden voldaan.

Uw W.A.-verzekering dekt in de regel ook ontstane schade in vakantiehuizen en –woningen die door uzelf
veroorzaakt zijn. Wij raden u aan om te controleren of uw verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid zulke schade ook in het buitenland dekt.

Paspoort, VISA-, Gezondheids-, Douane-en Deviezenvoorschriften

Voor de landen Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Tsjechië en Hongarije dienen personen met een Europese staatsburgerschap voor de reis een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar hebben een eigen kinderpaspoort of identiteitskaart nodig. Voor Tsjechië dienen de kinderpaspoorten van een pasfoto te zijn voorzien.

Reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika hebben een, nog minstens tot aan de vertrekdatum, geldend paspoort nodig. Dit paspoort moet aan bepaalde voorschriften voldoen. Bovendien zijn alle reizigers zonder visum verplicht deel te nemen aan een electronisch systeem voor reisautorisatie (ESTA). Meer informatie over voorschriften voor het binnenreizen van de USA (onder andere betreffende de bestaande visumplicht) kunt u op het internet vinden onder https://nl.usembassy.gov. Op dit moment gelden geen vaccinatie- en gezondheidsvoorschriften.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van de -voor de reis zo belangrijke- verplichte voorschriften ( wat betreft reisdocumenten, vaccinaties, deviezen- en douanevoorschriften etc., eventueel ook voor de invoer van uw huisdier). Alle nadelen en gevolgen die zijn ontstaan doordat u zich niet aan één van deze voorschiften heeft gehouden, in het bijzonder de annuleringskosten, zijn voor uw rekening, behalve als u door een schuld van INTER CHALET foute informatie heeft gekregen of over bepaalde voorschriften niet bent ingelicht. Personen afkomstig uit ander landen kunnen meer informatie over dit thema bij de ambassade ontvangen

Rechtspraak, rechterlijke instantie, overige bepalingen

Het toepasselijk recht Op de contractuele verhouding tussen de klanten en INTER CHALET is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Dit geldt tevens voor de algehele rechtsbetrekking. Als het gaat om rechtsvorderingen en aanklachten in het van klanten tegen INTERCHALET in het buitenland, dan wordt normaliter het niet- Duitse recht aangewend. Als het gaat om zaken wat betreft de aansprakelijkheid van INTER CHALET en de rechterlijke gevolgen, in het bijzonder ten aanzien van soort, omvang en hoogte van de aanspraken van de klanten, dan is uitsluitend het Duitse rechtsysteem van toepassing.
Rechterlijke instantie Is de klant een consument met woonplaats in het binnenland dan zijn wettelijke regelingen bepalend bij de keuze welke rechterlijke instantie rechtspreekt bij klachten van klanten tegen INTER CHALET evenals bij klachten afkomstig van INTER CHALET tegen de klanten.
Indien de klant resp. de contractpartner van het reiscontract koopman/commercieel medewerker, een rechtspersoon van het publiekrecht of privaatrecht of een persoon van wie de woonplaats of verblijfplaats waar hij/zij zich doorgaans bevindt op het tijdstip van de indiening van aanklacht niet bekend is, dan wordt overeengekomen dat de rechterlijke instantie van de vestiging van INTER CHALET geldt; de regelingen bij rechterlijke aanmaning (procedure bij bevel tot betaling) volgens de §§ 688 ff. ZPO blijven onaangetast.
Overige bepalingen De hierboven beschreven bepalingen gelden niet indien en niet in zoverre:
•    contractueel vastgelegde niet rechtdwingende bepalingen in internationale overeenkomsten, -die op de reisovereenkomst tussen klant en INTER CHALET toegepast kunnen worden-, in het voordeel van de klant uitvallen of
•    op het reiscontract toepasselijke, niet rechtsdwingende bepalingen van de lidstaat van de EU waartoe de klant hoort, voor de klant gunstiger uitvalt in vergelijking met de Duitse regelgeving en de hierboven beschreven bepalingen. Dit geldt natuurlijk alleen voor regelgeving die op de reisovereenkomst tussen de klant en INTER CHALET van toepassing is.

De ongeldigheid van enkele specifieke bepalingen uit de reisovereenkomst houdt niet automatisch in dat de gehele reisovereenkomst ongeldig is.

Reisorganisator

INTER CHALET
Ferienhaus-Gesellschaft mbH

79021 Freiburg, Postbus 5420, DUITSLAND
Heinrich-von-Stephan-Straße 25 
79100 Freiburg, DUITSLAND
Telefoon +49 (0)761 21 00 77
Fax +49 (0)761 21 00 154
E-mail info@interchalet.com
Internet www.interchalet.com

Stand 20 december 2017

 

Waarom INTER CHALET?

Kwaliteit
Ons team inspecteert de verblijven persoonlijk!
Prijzen
Eerlijk & voordelig - onze klanten geven 4,2 van 5 sterren voor de verhouding prijs/kwaliteit!
Service
Testwinnaar bij de Consumentenbond (Stiftung Warentest w.b. Advies en Online-boeking - test 11/2013).
Vertrouwen
Gedetailleerde beschrijvingen van de verblijvende en gegarandeerd echte beoordelingen van klanten.
Ervaring
Duitse aanbieder van vakantiehuizen sinds 1974 met meer dan 790.000 klanten jaarlijks, waaronder veel vaste klanten!

Dit zeggen onze klanten

… over onze website en onze service!

16.04.2018 We kennen natuurlijk Interchalet al lang.

13.04.2018 Sehr nette und zuvorkommende Vermieter.

13.04.2018 Kurzfristige Buchung mit sehr gutem Telefon Service

10.04.2018 Vielen Dank für die gute Beratung und den immer freundlichen Service bei Ihnen!

Meer tonen »

Veilige betalingsmogelijkheden

  • VISA Mastercard American Express
  • Paypal