Deze website gebruikt Cookies, om zo goed mogelijk service voor u te garanderen. Indien u op deze site verder surft, stemt u de Cookie-gebruik toe. Ik geef toestemming.

Reisvoorwaarden

INTER CHALET - Reisvoorwaarden
 

Reisvoorwaarden

Reisorganisator

  • HHD GmbH
  • Postfach 5420
  • 79021 Freiburg
  • Heinrich-von-Stephan-Str. 25
  • 79100 Freiburg

Reisvoorwaarden (PDF)

Uw contractpartner, het bedrijf HHD GmbH met de merk INTER CHALET, in het volgend INTER CHALET vermeld, is niet langer onderworpen aan het pakketreisrecht volgens de reisregels geldig sinds 01-07-2018.​ INTER CHALET heeft echter besloten om deze beproefde richtlijnen in het belang van de reiziger te blijven volgen en om het contract dat u heeft gesloten met INTER CHALET op essentiële punten te laten voldoen aan het nieuwe pakketreizenrecht.  INTER CHALET heeft er via een overeenkomst met Zurich Insurance plc voor gezorgd dat in geval van een faillissement van INTER CHALET uw aanspraak op vergoeding van de reissom wordt gegarandeerd. Bovendien zijn de voorschriften inzake opzeggen van de reis vóór vertrek (§ 651 h BGB, duits burgerlijk wetboek) en de rechten bij tekortkomingen van de reis (§ 651 i tot en met q BGB) van overeenkomstige toepassing. Voor alle overige gevallen zijn de volgende reisvoorwaarden, die voldoen aan de wettelijke bepalingen en deze aanvullen, van toepassing. Elke klant erkent deze voorwaarden met de boeking als bindend voor zichzelf en voor eventuele medereizigers.

Afsluiting van de reisovereenkomst

U kunt uw reis schriftelijk boeken bij uw reisbureau of schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij INTER CHALET of via het internet. Uw boeking geldt als officiële bindende reisovereenkomst die u met INTER CHALET afsluit. U en INTER CHALET hebben de verplichting zich aan het contract en de gemaakte afspraken te houden tot aan het moment dat u de schriftelijk bevestiging van de boeking of de afzegging ontvangt. De elektronische ontvangstbevestiging geldt echter nog niet als akkoordbevestiging van een boekingsopdracht.


Ten aanzien van de omvang en de wijze van de, volgens de reisovereenkomst met INTER CHALET, te vervullen diensten gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsopgaven in de catalogi of op de INTER CHALET-websites die geldig zijn voor de reisperiode.


De overeenkomst komt tot stand door middel van de, op een duurzame gegevensdrager verstuurde, reisbevestiging die u per omgaande, uiterlijk binnen 7 dagen, van INTER CHALET ontvangt. Met de reisbevestiging ontvangt u de bevestiging REL (vrijwillige insolventieverzekering van reisdiensten).


We wijzen u er op, dat volgens de wettelijke voorschriften §§312 ff. BGB voor de aangeboden diensten geen recht op herroeping of annulering bestaat. De beschreven regelingen die in de reisvoorwaarden onder de rubriek „Annulering“ staan, zijn hier van toepassing.


Wijzigingen en veranderingen van kennelijke vergissingen en fouten op het internet, bijv. drukfouten, fouten in de prijsopgaven of fout geplaatste gegevens, blijven voorbehouden en binden de reisorganisator niet.


Het doorverhuren van vakantiehuizen en vakantiewoningen van INTER CHALET is net zo min toegestaan als de doorverkoop als reisorganisator met eigen prijsbepaling.


Speciale wensen van klanten nemen we graag in ontvangst en zullen we vervolgens aan de verhuurder, respectievelijk de beheerder/ sleutelbeheerder doorgeven. Houdt er echter rekening mee dat INTER CHALET geen garantie kan geven voor het daadwerkelijk realiseren van deze wensen.


Speciale wensen zoals boekingen onder een bepaalde conditie of mondelinge nevenafspraken zijn alleen dan geldig, als ze door INTER CHALET schriftelijk bevestigd worden.


Bij boekingen voor huurauto`s en veerdiensten, net zoals bij boekingen van huurobjecten van Interhome AG is INTER CHALET alleen bemiddelaar. Voor de boeking van deze diensten gelden de wettelijke verkoopvoorwaarden/ storneringsvoorwaarden van de desbetreffende andere aanbieder of maatschappij, resp. Interhome AG.

Betalingen / Reispapieren

Betalingen geschieden per creditcard, met automatische afschrijving of per PayPal of rekening. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.
De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct, na ontvang van de reisbevestiging, overgemaakt te worden. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen. De volledige reisbescheiden liggen voor u klaar in het reisbureau of worden u per post/ e-mail toegestuurd. Indien we aanbetaling en/of restbetaling niet of niet tijdig ontvangen hebben volgens de overeengekomen afspraken, hebben wij het recht, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, terug te treden uit het reiscontract en u de annuleringskosten, zoals beschreven in de reisvoorwaarden, te laten betalen.

Bijzondere voorwaarden en opmerkingen

De diensten die wij aanbieden zijn over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. We adviseren u echter graag persoonlijk in individuele gevallen.


Bijkomende kosten (nevenkosten) op de plaats van bestemming Volgens de wettelijke voorschriften van de BGH (rechterlijke instantie Duitsland) zijn vaste kosten, die in elk geval betaald moeten worden, in de totale reissom inbegrepen. Variabele kosten, die van het aantal reizende personen, van de samenstelling van de reisgroep of van het verbruik afhangen (b.v. verblijfsbelasting, stroom, gas, hout, water, was) worden apart, afhankelijk van verbruik en gebruik, aan de verhuurder of sleutelbewaarder betaald. Het betrag wordt in de regel kontant betaald. Indien er in de tekst nevenkosten vermeld staan, gelden deze kosten ook voor kinderen en babys. Let alstublieft op de desbetreffende aanwijzingen onder het kopje ‘Bijkomende kosten op de plaats van bestemming’ bij de afzonderlijke beschrijvingen van de huurobjecten. Nevenkosten die onafhankelijk van verbruik zijn, worden bij aankomst aan de verhuurder betaald.

De verhuurder of sleutelbeheerder heeft het recht om bij de overgave van de sleutel, een passende waarborgsom te verlangen. Deze borg wordt normaliter contant in euro s betaald. In sommige gevallen kan deze waarborg ook met creditcard betaald worden. Dit staat dan expliciet in de programma-omschrijving beschreven. U krijgt de waarborgsom onmiddellijk terug zodra het huurobject teruggegeven wordt aan het einde van uw verblijf. In sommige gevallen komt het voor, dat de waarborgsom pas na vertrek van de klant op uw rekening wordt overgeschreven. Ondanks de teruggave van de waarborgsom worden eventuele aanspraken op schadevergoedingen niet vrijgesteld. INTER CHALET behoudt zich voor de adresgegevens van de klanten, in deze samenhang, op basis van artikel 6 (1) f AVG aan de verhuurder door te geven. Het bij de boeking opgegeven mobiele nummer en het aangegeven emailadres kunnen worden doorgegeven aan de verhuurder voor communicatie op de dag van aankomst in overeenstemming met artikel 6 (1) b AVG. Waarborg en afwikkeling van waarborg zoals de berekening van de bijkomende kosten ter plaatse vallen niet binnen en zijn geen onderdeel van het reiscontract met INTER CHALET als reisorganisator, maar zijn een zaak tussen huurder en verhuurder.


De hoogte van de verblijfsbelasting in de verschillende plaatsen is niet in het programma vermeld aangezien de exacte bedragen bij het sluiten van de redactie, aan het einde van het seizoen, in de regel nog niet bekend waren. U kunt ongeveer rekenen op een bedrag tussen circa 0,50 € en 7,00 € p.p./p.d (evt. reductie voor kinderen). In Italië en Spanje wordt stap voor stap een verblijfsbelasting ingevoerd, die gestaag wordt uitgebreid voor meerdere plaatsen. Afhankelijk van regio of gemeente geldt een ander bedrag aan verblijfsbelasting.


De klant maakt in de regel de huurwoning zelf schoon. Dit staat onafhankelijk van de eindreiniging die door de verhuurder wordt uitgevoerd.
Tot de standaardreiniging behoren de reiniging van het keukenblok, het afwassen en opruimen van het serviesgoed, het verwijderen van overgebleven levensmiddelen en afval, het afhalen van de bedden en het vegen of stofzuigen van alle kamers, zodat het huurobject schoon kan worden overgedragen.
De eindreiniging bevat onder andere ook een grondige reiniging van keuken/kookhoek, badkamer/douche/wc en het dweilen von de bodems. Bij veel huurobjecten heeft u het alternatief om de vakantie-woning zelf schoon te maken of de reiniging over te laten aan de verhuurder/ sleutelbeheerder tegen een passende vergoeding. Informatie hierover vindt u bij de afzonderlijke objectomschrijving in het programma.

Bij de programmabeschrijvingen wordt erop gewezen, of in het huurobject handdoeken en beddengoed aanwezig zijn of dat deze zelf moeten worden meegebracht. In sommige gevallen is het ook mogelijk deze te huren op de plaats van bestemming. De standaardbreedte van Franse bedden en tweepersoonsbedbanken is 1,40 m. Indien handdoeken en beddengoed gehuurd kunnen worden en u van deze service gebruik wilt maken, geef dit dan a.u.b. aan bij uw boeking. Voor theedoeken wordt in de meeste gevallen door de verhuurder gezorgd. Toch adviseren wij u om deze voor de zekerheid zelf mee te brengen. Bad- en strandhanddoeken dient u altijd zelf mee te brengen, evenals toiletpapier en afwas- en schoonmaakmiddel.


Indien er extra bedden en/ of kinderbedjes beschikbaar zijn dan staat dit in de programmabeschrijving. Beddengoed voor de kinderbedjes dient zelf meegenomen te worden. Let er alstublieft op of met de plaatsing van een extra kinderbed u binnen het maximaal aantal genoemde personen blijft of dat er een extra persoon in de huurwoning mag overnachten. Kinderbedjes zijn normaliter voor kinderen tot de leeftijd van 2 jaar geschickt. Extra bedden en kinderbedjes dienen in elk geval bij de boeking besteld te worden en op het voucher (bewijsbon) dat u ontvangen heeft, dient een aantekening hierover te staan. Normaliter is slechts één extra bed of één kinderbedje mogelijk.


In de programmabeschrijving van het huurobject kunt u lezen of een huisdier (in principe alleen honden of katten) al dan niet toegestaan is. Een huisdier moet in elk geval, met extra informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking te zijn aangemeld, ook als bij de omschrijving van het huurobject al staat dat een huisdier is toegestaan. Toestemming geldt slechts voor één huisdier, in zoverre in de beschijving niet anders is vermeld.
Als huisdieren niet zijn toegestaan, kunt u er echter niet vanuit gaan dat in het vakantiecomplex verder geen huisdieren aanwezig zijn of dat er in het complex niet tijdelijk huisdieren gehouden worden. Dit ligt b.v. aan de indeling van het vakantiecomplex met privé-huizen, waarbij deze voorschiften niet gelden. In sommige gevallen heeft de verhuurder zelf op zijn erf een hond en wil hij ergenis tussen honden onderling voorkomen.
Als daarentegen het meenemen van huisdieren is toegestaan, betekent dit niet automatisch dat die zich overal vrij bewegen mogen. In de praktijk geldt bij alle vakantiecomplexen dat honden niet zijn toegestaan bij het zwembadgedeelte en in de parken of de groene gedeelten. Dit geldt natuurlijk ook voor restaurants en soortgelijke plaatsen. In de meeste gevallen dienen honden aangelijnd te worden. Honden zijn vanzelf-sprekend ook in het privézwembad van een huurhuis verboden. Huisdieren mogen niet alleen worden gelaten in het huurobject.
Voor honden en katten is het EU-dierenpaspoort met registratie van vaccinatie tegen hondsdolheid in bijna alle landen verplicht en wordt dan ook erkent. Vaak is ook een identiteitserkenning door middel van microchip noodzakelijk. Voor bepaalde hondenrassen, bv. vechthonden, gelden in de meeste landen strenge voorschriften of is het meenemen van zulke honden zelfs verboden.
Informeert u zich hierover tijdig, het beste bij uw dierenarts of in het internet.

In de vakantiewoningen en huizen zijn servies en bestek in de regel compleet en voor het aantal personen voldoende aanwezig. Technisch-huishoudelijke apparaten zoals b.v. koelkast, oven, magnetron, afwasmachine, koffiemachine of wasmachine zijn alleen dan aanwezig als ze in de beschrijving uitdrukkelijk staan vermeld.


Verwarming/ Stookmogelijkheden In vakantiewoningen en vakantiehuizen in zomerbestemmingen, voornamelijk in het zuiden, is een verwarming niet altijd aanwezig. De bediening van een centrale verwarming of van gas-, elektrische, kerosine-, of hout-/ kolenkachels geschiedt in de regel door de huurder zelf. Aanwijzingen over de bediening of een handleiding krijgt u eventueel van de verhuurder/ sleutelbeheerder.


TV/ TV- ontvangst Mocht er in de productomschrijving staan dat er een TV aanwezig is dan wordt hier een kleurentelevisie bedoeld. Mocht ontvangst per satelliet of kabel mogelijk zijn dan zal dat in de tekst zijn aangegeven met SAT-TV of KABEL-TV. Hiermee is nog niet gegarandeerd, dat u ook tv-programma´s in alle andere talen kunt ontvangen.


Internet/Wi-Fi is alleen aanwezig als dit in de beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid, compatibiliteit en veiligheid. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende veiligheid van uw computer. Het gebruik van internet kan begrensd zijn. Internet/ Wi-Fi is in de regel voor vakantiegebruik gedacht en eerder voor zakelijk gebruik en dergelijke niet minder geschikt. Het gebruik van internet/ Wi-Fi vindt op eigen risico plaats. Bij het gebruik van internet/ Wi-Fi dient u zich te houden aan het geldige recht. In het bijzonder bent u verplicht om geen gegevens te downloaden, die materialen(bijv. films, muziekstukken) bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar echter via internet-ruilbeurzen bijv. illegaal in het internet terecht zijn gekomen. U bent ook verplicht om de medereizigers (inclusief minderjarige medereizigers) over dit geldige recht te informeren en eventuele controles uit te voeren. In het geval u of uw medereizigers zich schuldig maakt en u zich niet houdt aan de verplichtigen betrekking hebbende op deze tekst „Internet/Wi-Fi“,dan stelt u hierbij Inter Chalet vrij van aansprakelijkheid door derden gesteld.


Mocht er in de programmabeschrijving staan vermeld dat er tuinmeubels aanwezig zijn dan houdt dit nog niet in dat er voldoende tuinstoelen voor elke personen aanwezig zijn. Ook ligstoelen zijn er vaak in beperkt aantal aanwezig. Dekjes voor de ligstoelen worden vanwege hygienische redenen door de verhuurder meestal niet ter beschikking gesteld wegens hygiënische redenen. Ligstoelen en parasol zijn alleen aanwezig als dit ook in de objectbeschrijving staat.

Bij de programmaomschrijving staat ook vermeld of er een zwembad aanwezig is bij het vakantiehuis of in het complex. Meestal wordt daarbij nog vermeld in welk seizoen het zwembad geopend is. Let er echter op dat deze genoemde data kunnen wijzigen, afhankelijk van het weer. In zwembaden van vakantiecomplexen etc. dient u zich aan de openingstijden, geldende zwembadregels en verboden te houden die zijn voorgeschreven door het management. Dit zijn meestal voorschriften of verboden aangaande het dragen van zwemkleding in het zwembad, het meebrengen van ballen, luchtmatrassen en dergelijke in het zwembad of de verplichting van het dragen van een badmuts (vaak het geval in Italië).


Als huurder heeft u het recht om het gehele huurobject inclusief het meubilair en de gebruiksvoorwerpen te gebruiken. U dient het huurobject en het gehele inventaris met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. U, uw medehuurders en gasten zijn verplicht om beschadigde of kapotte inventaris uit de woning of het huis te vervangen.


Het meebrengen of aansluiten van voorwerpen die veel hulpbronnen verbruiken (bijv. stroom), zoals airconditioners, minipools, enz. is niet toegestaan.


U dient rekening te houden met het feit dat in grotere vakantiecomplexen een plastic identiteitsarmbandje gedragen dient te worden. Dit is een acceptabele regeling, daar het gaat om controle van de gasten die tot het vakantiecomplex behoren.


Het huurobject mag niet door meer personen bewoond en gebruikt worden dan vermeld staat in de catalogus, respectievelijk op de internetsite, en op het voucher staat aangegeven. Het beschreven maximaal aantal personen is inclusief kinderen en baby`s. In andere gevallen is er een aparte regeling met INTER CHALET getroffen en staat dit op het voucher of de overeenkomst vermeld. INTER CHALET heeft het recht om overige personen (meer dan het aantal toegestane personen in de vakantiewoning) of onbevoegden die van de woning gebruik maken, de toegang te verbieden, weg te sturen of bovenop de bestaande prijs een extra toeslag te verlangen.


Speciale aanbiedingen Bij aanbiedingen (b.v. 3=2 of 7=5), bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals een korting bij vroege boeking of speciale aanbiedingen voor families of senioren, dienen er eventuele extra kosten voor de volle verblijfsduur te worden betaald. Mocht uw verblijf met een speciale aanbieding twee huurperioden (zie tabellen uit programma) overlappen, dan geldt in dat geval de laagst genoemde weekprijs, respectievelijk dagprijs.

De aankomsttijd op de dag van aankomst is tussen 16.00 en 18.00 uur. Indien u tijdens de reis merkt dat u vertraging heeft en later komt dan kunt u de sleutelbeheerder hierover tijdig informeren. Deze persoon kan op die manier nog zorgdragen voor een goede ontvangst ondanks de latere aankomst. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Eventuele afwijkende aankomsttijden vindt u in uw reisbescheiden. Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zelf de aankomsttijden die op de reisbescheiden staan, te veranderen. In elk geval moet iedere verandering op tijd bij INTER CHALET zijn aangevraagd. Mocht het toch mogelijk zijn om op een ander tijdstip te arriveren dan dient dat door INTER CHALET schriftelijk bevestigd te zijn.
Het huurobject dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur verlaten te worden en aan de verhuurder of andere verantwoordelijke overgedragen te worden. Het huurobject is door u gereinigd en is weer in dezelfde toestand als bij de overname gebracht.
In het geval dat er sprake is van afwijkende vertrektijden, dan staat dit vermeld in uw reisbescheiden. De plaats van de sleuteloverdracht kan ergens anders zijn dan bij het huurobject.

Wijzigingen van contractinhoud vóór reisaanvang

INTER CHALET kan kenmerken van reisdiensten wijzigen voorafgaand aan het ingaan van het contract, op voorwaarde dat deze afwijkingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de algemene lay-out van de reis en voor zover deze niet ingaan tegen de goede trouw. De klant wordt hierover onmiddellijk na het vernemen van de reden voor de wijziging op een duurzame gegevensdrager op de hoogte gebracht.


In geval van een ingrijpende wijziging van het contract hebt u het recht om de wijziging te aanvaarden binnen de gelijktijdig met deze kennisgeving door ons gestelde termijn, of om het contract kosteloos te ontbinden of de deelname aan een vervangende reis te accepteren in het geval deze door ons wordt aangeboden. Als dit niet binnen de door ons gestelde termijn geschiedt, wordt het aanbod om de inhoud van het contract te wijzigen als geaccepteerd beschouwd. Alle garantieaanspraken blijven onaangetast.

Annulering

Het is mogelijk de reis op ieder moment vóór het begin van de reis te annuleren. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij INTER CHALET binnenkomt is bepalend. In het geval dat de reis via een reisagent is geboekt, kan de annulering tevens aan deze worden uitgelegd. In uw belang raden we u aan dit verzoek schriftelijk in te dienen.


Als de reis vóór reisaanvang wordt geannuleerd, wordt de claim voor de reisprijs vervangen door een claim voor een redelijke vergoeding. Indien zich onvermijdelijke, uitzonderlijke omstandigheden voordoen op of in de buurt van de plaats van bestemming die van aanzienlijke invloed zijn op het verloop van de reis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming, kan INTER CHALET geen schadevergoeding eisen. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze niet aan de controle van INTER CHALET onderworpen zijn en hun gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen.


INTER CHALET heeft de volgende vaste compensatiebedragen bepaald, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en het begin van de reis, met de verwachte besparingen op uitgaven en de verwachte acquisitie door ander gebruik van de reisdiensten.


Onze forfaitaire claim op annuleringskosten (vaste bedragen) bedraagt in de regel:
– tot 43 dagen vóór reisaanvang 10 % van de reissom,
– vanaf de 42ste tot de 29ste dag vóór reisaanvang 50 % van de reissom,
– vanaf de 28ste tot de 2e dag vóór reisaanvang 80 % van de reissom,
– bij latere annulering of indien u niet arriveert wordt de totale som van de reis gerekend.


Als huurder bent u vrij om aan INTER CHALET als organisator te bewijzen dat er geen of aanzienlijk minder schade is opgetreden dan het vereiste forfait. Op uw verzoek zijn wij verplicht om het bedrag van de vergoeding toe te lichten.


INTER CHALET kan zich vóór het vertrek terugtrekken uit het contract indien, als gevolg van onvermijdbare, uitzonderlijke omstandigheden uitvoering van het contract niet mogelijk is. In dit geval verliest INTER CHALET het recht op de reisprijs.


Van de, onder het kopje Annulering, genoemde regelingen wordt afwijkend gehandeld indien u van uw recht gebruik maakt om een vervangende persoon te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter, dat INTER CHALET als reisorganisatie tijdig voor het begin van de reis een bindende mededeling hierover ontvangt, zodat de benodigde handelingen en formaliteiten uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is voorts, dat de plaatsvervanger voldoet aan alle, aan de overeenkomst verbonden, voorwaarden en wettelijke voorschriften.


Met de bevestiging en naamswijziging die u ontvangt van de reisorganisator, treedt de nieuwe huurder in de rechten en plichten van de reisovereenkomst. De kosten van 20 euro die bij deze wijziging gemoeid zijn, zijn voor uw rekening.

Opzegging wegens gedragsredenen

INTER CHALET kan het reiscontract opzeggen zonder inachtneming van een uiterste datum, indien de reiziger de uitvoering van de reis ondanks waarschuwingen stoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of anderszins in strijd is met het contract handelt. In dit geval vervalt de reissom, waarbij eventuele bespaarde uitgaven of voordelen worden gecompenseerd door ander gebruik, inclusief eventuele bedragen die zijn gecrediteerd door de dienstverlener.

Aansprakelijkheid / Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van INTER CHALET voor schade ontstaan uit schending van contractuele verplichtingen, die geen schade aan het lichaam vormen is beperkt tot drie keer het reisbedrag. Mogelijke aanspraken die verder reiken volgens internationale overeenkomsten of daarop baserende wettelijke voorschriften worden niet beïnvloed door deze beperkingen.


Plicht tot medewerking, vorderingen stellen (geadresseerde, verjaring, beslechting van consumentengeschillen)

U als klant moet INTER CHALET of uw reisagent op de hoogte stellen als u de nodige reisdocumenten niet hebt ontvangen binnen de door ons meegedeelde termijn.
U bent binnen het kader van de wettelijke voorschriften en afspraken verplicht, bij eventuele storingen die optreden alles te doen wat in uw vermogen ligt om bij te dragen aan het oplossen van de storing en eventueel ontstane schade te beperken of te vermijden. Hieruit volgt in het bijzonder de verplichting aan u, om klachten of misstanden onmiddellijk te melden. Komt u deze verplichting opzettelijk niet na, dan heeft u wat dat betreft geen recht om vorderingen te stellen. Geschiedt de reis niet volgens de overeenkomst of stelt u gebreken aan het huurobject vast, dan kunt u hulp vragen om de gebreken te verhelpen.

Richt u zich in dat geval, evt. via uw reisagent, onmiddellijk, het beste telefonisch, tot INTER CHALET. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen:​

HHD GmbH
79021 Freiburg, Postbus 5420, DUITSLAND
Telefoon +49 (0)761 21 00 77
E-mail 
info@interchalet.com


Huis- en postadres, b.v. voor expresbrieven:
Heinrich-von-Stephan-Straße 25
79100 Freiburg, DUITSLAND


zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden, om de klacht te controleren en, indien nodig, de klacht te verhelpen of te zorgen voor gelijkwaardige vervanging.


De dienstverleners (eigenaar, sleutelbeheerder, agentscha, etc.) hebben noch de functie van reisleiding, noch die van vertegenwoordiger van INTER CHALET, noch hebben deze de bevoegdheid om claims te erkennen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen. Vorderingen wegens het niet naar behoren vervullen van de te verlenen diensten zoals beschreven in de overeenkomst, kunt u na reisdatum (in de overeenkomst genoemde einddatum van de reis) bij INTER CHALET stellen. Wij raden u dringend aan om dit schriftelijk te doen.


Uw reisbemiddelaar (reisbureau, internetportaal of website etc.) is bevoegd om claims op garantie of op schadevergoedingen in ontvangst te nemen en aan INTER CHALET door te geven.


Recht op claims/vergoeding heeft u alleen dan als de aangeboden diensten/ service of vervangende service, zoals beschreven in de reisovereenkomst, niet overeenkomt met datgene wat daadwerkelijk aangeboden is en er geen adequate actie ondernomen is om eventuele klachten te verhelpen.U heeft dan het recht om de overeenkomst tussen u en INTER CHALET op te zeggen. Voorwaarde is dat u INTER CHALET voldoende tijd heeft gegeven om actie te ondernemen en problemen te verhelpen, maar dat deze termijn echter zonder enig resultaat of actie verstreken is. Er geldt geen bepaalde opzegtermijn indien.

De in § 651 i Paragraaf 3 BGB genoemde aanspraken van de reiziger zijn na twee jaar verjaard. De verjaringtermijn begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst zou eindigen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de schorsing van de verjaring (§§ 203 ff. BGB) gelden ook in dit geval ten volle en onbegrensd.
De verjaring van aanspraken van de klanten vanwege schending van leven, het lichaam of de gezondheid, grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van INTER CHALET, een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigende uitvoerende instantie van INTER CHALET evenals uit andere wettelijke voorschriften dan de § 651 i lid 3 BGB (bijvoorbeeld volgens de §§ 241 alinea 2, 311, 832 ff. BGB) hebben telkenmale betrekking op de wettelijke voorschriften.


INTER CHALET neemt niet deel aan een vrijwilllige geschillenbeslechtingsprocedure bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten.


INTER CHALET verwijst voor alle reisovereenkomsten die worden gesloten in de elektronische handel naar het Europese online geschillenoplossingsplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Privacy Policy

Voor onze verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Algemene Voorwaarden is ons privacybeleid van toepassing, dat te vinden is op
http://www.interchalet-vakantiehuis.nl/info/data_protection.cfm

Verzekeringen

Uitgezonderd de vrijwillige insolventieverzekering voor reisdiensten zijn bij INTER CHALET momenteel (tot 31-12-18) geen andere verzekeringen/ dekkingen automatisch bij de service inbegrepen. Wij raden u aan om tegelijkertijd met uw reisboeking een INTER CHALET-annuleringsverzekering af te sluiten. Het totaalbedrag aan verzekeringspremies dient in dat geval tegelijkertijd met de aanbetaling van 20 % van de reissom te worden voldaan.


Voor boekingen vanaf 01.01.2019 hebben we een annuleringsverzekering afgesloten bij Europäische Reiseversicherung AG onder een groepsverzekeringscontract. Dit is inbegrepen in de huurprijs. Alle reisdeelnemers zijn door middel van de reisboeking automatisch volgens dit groepsverzekeringscontract verzekerd. Met de boekingsbevestiging ontvangt u de verzekeringskaart, waarop u de verzekeringsvoorwaarden en verdere details kunt vinden.


De wettelijke aansprakelijkheid regelt meestal ook de schade in vakantiehuizen / appartementen, die door u als klant zijn veroorzaakt. We raden u aan te controleren of uw verzekering dergelijke schade dekt, ook in het buitenland. We raden u tevens aan om een extra reisbescherming af te sluiten.

Paspoort, VISA-, Gezondheids-, Douane-en Deviezenvoorschriften

Voor de landen Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Tsjechië en Hongarije dienen EU-staatsburgers voor de reis een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar hebben een eigen kinderpaspoort of identiteitskaart nodig. Voor Tsjechië dienen de kinderpaspoorten van een pasfoto te zijn voorzien.


Reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika hebben een, nog minstens tot aan de vertrekdatum, geldend elektronisch paspoort nodig. Dit paspoort moet aan bepaalde voorschriften voldoen. Bovendien zijn alle reizigers zonder visum verplicht deel te nemen aan een electronisch systeem voor reisautorisatie (ESTA). Meer informatie over voorschriften voor het binnenreizen van de USA (onder andere betreffende de bestaande visumplicht) kunt u op het internet vinden onder https://nl.usembassy.gov/visas/. Staatsburgers uit Bulgarije, Kroatië, Polen, Roemenië und Cyprus hebben in principe een visum nodig. Wij raden u aan zich hierover voor de boeking te informeren. Op dit moment gelden geen vaccinatie- en gezondheidsvoorschriften.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van de -voor de reis zo belangrijke- verplichte voorschriften ( wat betreft reisdocumenten, vaccinaties, deviezen- en douanevoorschriften etc., eventueel ook voor de invoer van uw huisdier). Alle nadelen en gevolgen die zijn ontstaan doordat u zich niet aan één van deze voorschiften heeft gehouden, in het bijzonder de annuleringskosten, zijn voor uw rekening, behalve als u door een schuld van INTER CHALET foute informatie heeft gekregen of over bepaalde voorschriften niet bent ingelicht. Personen afkomstig uit ander landen kunnen meer informatie over dit thema bij de ambassade ontvangen.

Rechtspraak, rechterlijke instantie, overige bepalingen

Het toepasselijk recht Op de contractuele verhouding tussen de klanten en INTER CHALET is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Dit geldt tevens voor de algehele rechtsbetrekking. Als het gaat om rechtsvorderingen en aanklachten in het van klanten tegen INTERCHALET in het buitenland, dan wordt normaliter het niet- Duitse recht aangewend. Als het gaat om zaken wat betreft de aansprakelijkheid van INTER CHALET en de rechterlijke gevolgen, in het bijzonder ten aanzien van soort, omvang en hoogte van de aanspraken van de klanten, dan is uitsluitend het Duitse rechtsysteem van toepassing.
Rechterlijke instantie Is de klant een consument met woonplaats in het binnenland dan zijn wettelijke regelingen bepalend bij de keuze welke rechterlijke instantie rechtspreekt bij klachten van klanten tegen INTER CHALET evenals bij klachten afkomstig van INTER CHALET tegen de klanten.
Indien de klant resp. de contractpartner van het reiscontract koopman/commercieel medewerker, een rechtspersoon van het publiekrecht of privaatrecht of een persoon van wie de woonplaats of verblijfplaats waar hij/zij zich doorgaans bevindt op het tijdstip van de indiening van aanklacht niet bekend is, dan wordt overeengekomen dat de rechterlijke instantie van de vestiging van INTER CHALET geldt; de regelingen bij rechterlijke aanmaning (procedure bij bevel tot betaling) volgens de §§ 688 ff. ZPO blijven onaangetast.
Overige bepalingen De hierboven beschreven bepalingen gelden niet indien en niet in zoverre:
•    contractueel vastgelegde niet rechtdwingende bepalingen in internationale overeenkomsten, -die op de reisovereenkomst tussen klant en INTER CHALET toegepast kunnen worden-, in het voordeel van de klant uitvallen of
•    op het reiscontract toepasselijke, niet rechtsdwingende bepalingen van de lidstaat van de EU waartoe de klant hoort, voor de klant gunstiger uitvalt in vergelijking met de Duitse regelgeving en de hierboven beschreven bepalingen. Dit geldt natuurlijk alleen voor regelgeving die op de reisovereenkomst tussen de klant en INTER CHALET van toepassing is.

De ongeldigheid van enkele specifieke bepalingen uit de reisovereenkomst houdt niet automatisch in dat de gehele reisovereenkomst ongeldig is.

Reisorganisator

HHD GmbH
79021 Freiburg, Postbus 5420, Duitsland
Heinrich-von-Stephan-Straße 25 
79100 Freiburg, Duitsland
Telefoon +49 (0)761 21 00 77
Fax +49 (0)761 21 00 154
E-mail info@interchalet.com
Internet www.interchalet.com


Garantiefonds
Zurich Insurance plc

Vestiging voor Duitsland
-Kautionsversicherung-
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt
Duitsland
Telefoon +49 (0)69 7115 0
Fax +49 (0)69 7115 3381


Gevolmachtigde voor de gegevensbescherming
Prof. Clemens Pustejovsky

Wallstraße 6
79098 Freiburg
Duitsland
Telefoon +49 (0)761 2168 680
Fax +49 (0)761 2168 688

Stand 5 maart 2019

 

Waarom INTER CHALET?

Kwaliteit
Ons team inspecteert de verblijven persoonlijk!
Prijzen
Eerlijk & voordelig - onze klanten geven 4,2 van 5 sterren voor de verhouding prijs/kwaliteit!
Vertrouwen
Gedetailleerde beschrijvingen van de verblijvende en gegarandeerd echte beoordelingen van klanten.
Ervaring
Duitse aanbieder van vakantiehuizen sinds 1974 met meer dan 790.000 klanten jaarlijks, waaronder veel vaste klanten!

Dit zeggen onze klanten

… over onze website en onze service!

14.04.2019 Sehr gut immer erreichbar und immer um schnelle Problemlösung bemüht

09.04.2019 Gute und schnelle Kommunikation.

03.04.2019 Mit ICh immer alles iO

02.04.2019 Es wurde mir bei einer Anfrage direkt und sehr freundlich geholfen

Meer tonen »

Veilige betalingsmogelijkheden

  • VISA Mastercard
  • Paypal