Veiligheid in uw vakantiewoning!

Meer info
 • Individuele aankomsten
 • Privacy in uw vakantiewoning
 • Vrijheid en onafhankelijkheid
 • Kwaliteits gecontroleerde schoonmaak
 • Veilige sleuteloverdracht ter plaatse
 • Persoonlijke assistentie ter plaatse

FAQs

Corona FAQ's

Heeft u een vraag met betrekking tot het Coronavirus? Hier kunt u onze Corona FAQ's vinden.

Algemeen

Wie is Interchalet?
Reisvoorwaarden
Privacybeleid
Aansprakelijkheid / Beperking van aansprakelijkheid
Plicht tot medewerking, declaren van aanspraken (bestemmeling, garantie, verjaring)

Zoek een ideale accommodatie

Huisdier meenemen
Internet / Wi-Fi
Kinderledikantje
Kort verblijf
Mensen met beperkte mobiliteit
Reserveren voor de toekomst / Vooraf-reservering
Speciale aanbiedingen
Zwembad
TV / tv-ontvangst

Boekingsproces

Baby / kleine kinderen
Boekingsmogelijkheden
Flexibele aankomsttijd
Voordeel bij vroeg boeken
Last-minute boekingen
Maximaal aantal personen
Meerdere huisdieren meenemen
Bijkomende kosten
Huurobject met één persoon meer bezetten dan voorgeschreven
Online boeking
Speciale vragen m.b.t. het vakantieobject
Verzekeringen

Betalingsmogelijkheden

Betalen
Slotautorisatie

Annuleren / Wijzigen

Annulering / Stornering
Omboeking / Naamsverandering
Doorverhuren

Voorafgaand aan uw vakantie

Vakantieadres van te voren ervaren
Ferry / Huurauto
Tuinmeubels
Servies / bestek / technisch-huishoudelijke apparaten
Paspoort, VISA-, Gezondheids-, Douane- en Deviezenvoorschriften
Speciale wensen / uitzonderlijke wensen
Toiletpapier / schoonmaakmiddel / kruiden
Was

Tijdens uw vakantie

Dag van aankomst / aankomsttijd
Dag van vertrek / vertrektijd
Verwarming / stookmogelijkheden
Waarborg
Verblijfsbelasting
Schoonmaak van het huurobject vóór vertrek

Algemeen

Wie is Interchalet?

HHD GmbH | Interchalet heeft ca. 35.000 vakantiehuizen en vakantiewoningen. Sinds meer dan 45 jaar biedt Interchalet individuele vakantieplaatsen zowel voor de zomer alsvoor de winter aan.
HHD GmbH, gevestigd in Freiburg/Duitsland, levert diensten aan HHD AG (Glattbrugg/Zwitserland).
HHD AG (Glattbrugg / Zwitserland) is de contractpartner voor de verhuur van vakantiewoningen.

Reisvoorwaarden

Hier vindt u onze reisvoorwaarden.

Privacybeleid

Voor onze verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Algemene Voorwaarden is ons privacybeleid van toepassing, dat te vinden is op www.interchalet-vakantiehuis.nl/belangrijke-opmerkingen/privacybeleid
Gevolmachtigde voor de gegevensbescherming:

Prof. Clemens Pustejovsky
Wallstraße 6
79098 Freiburg
Duitsland
Telefoon +49 (0)761 2168 680

Aansprakelijkheid / Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HHD voor schade ontstaan uit schending van contractuele verplichtingen, die geen schade aan het lichaam vormen is beperkt tot drie keer het reisbedrag. Mogelijke aanspraken die verder reiken volgens internationale overeenkomsten of daarop baserende wettelijke voorschriften worden niet beïnvloed door deze beperkingen.

Plicht tot medewerking, declaren van aanspraken (bestemmeling, garantie, verjaring)

U als klant moet HHD of uw reisagent op de hoogte stellen als u de nodige reisdocumenten niet hebt ontvangen binnen de door ons meegedeelde termijn.
U bent binnen het kader van de wettelijke voorschriften en afspraken verplicht, bij eventuele storingen die optreden alles te doen wat in uw vermogen ligt om bij te dragen aan het oplossen van de storing en eventueel ontstane schade te beperken of te vermijden. Hieruit volgt in het bijzonder de verplichting aan u, om klachten of misstanden onmiddellijk te melden. Komt u deze verplichting opzettelijk niet na, dan heeft u wat dat betreft geen recht om vorderingen te stellen. Geschiedt de reis niet volgens de overeenkomst of stelt u gebreken aan het huurobject vast, dan kunt u hulp vragen om de gebreken te verhelpen.

Richt u zich in dat geval, evt. via uw reisagent, onmiddellijk, het beste telefonisch, tot HHD. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen:​

HHD AG
Sägereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg
Telefoon +49 (0)761 21 00 77
E-Mail: info@interchalet.com

Huis- en postadres, b.v. voor expresbrieven:
Sägereistrasse 20, CH-8152 Glattbrugg

zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden, om de klacht te controleren en, indien nodig, de klacht te verhelpen of te zorgen voor gelijkwaardige vervanging.

De dienstverleners (eigenaar, sleutelbeheerder, agentscha, etc.) hebben noch de functie van reisleiding, noch die van vertegenwoordiger van HHD, noch hebben deze de bevoegdheid om claims te erkennen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen.

Vorderingen wegens het niet naar behoren vervullen van de te verlenen diensten zoals beschreven in de overeenkomst, kunt u na reisdatum (in de overeenkomst genoemde einddatum van de reis) bij Interchalet stellen. Wij raden u dringend aan om dit schriftelijk te doen.

Uw reisbemiddelaar (reisbureau, internetportaal of website etc.) is bevoegd om claims op garantie of op schadevergoedingen in ontvangst te nemen en aan HHD door te geven.

Recht op claims/vergoeding heeft u alleen dan als de aangeboden diensten/ service of vervangende service, zoals beschreven in de reisovereenkomst, niet overeenkomt met datgene wat daadwerkelijk aangeboden is en er geen adequate actie ondernomen is om eventuele klachten te verhelpen.U heeft dan het recht om de overeenkomst tussen u en HHD op te zeggen. Voorwaarde is dat u HHD voldoende tijd heeft gegeven om actie te ondernemen en problemen te verhelpen, maar dat deze termijn echter zonder enig resultaat of actie verstreken is. Er geldt geen bepaalde opzegtermijn indien.

De in § 651 i Paragraaf 3 BGB genoemde aanspraken van de reiziger zijn na twee jaar verjaard. De verjaringtermijn begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst zou eindigen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de schorsing van de verjaring (§§ 203 ff. BGB) gelden ook in dit geval ten volle en onbegrensd.

De verjaring van aanspraken van de klanten vanwege schending van leven, het lichaam of de gezondheid, grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van HHD, een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigende uitvoerende instantie van HHD evenals uit andere wettelijke voorschriften dan de § 651 i lid 3 BGB (bijvoorbeeld volgens de §§ 241 alinea 2, 311, 832 ff. BGB) hebben telkenmale betrekking op de wettelijke voorschriften.

HHD neemt niet deel aan een vrijwilllige geschillenbeslechtingsprocedure bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

HHD verwijst voor alle reisovereenkomsten die worden gesloten in de elektronische handel naar het Europese online geschillenoplossingsplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Boven

Zoek een ideale accommodatie

Huisdier meenemen

In de programmabeschrijving van het huurobject kunt u lezen of een huisdier (in principe alleen honden of katten) al dan niet toegestaan is. Een huisdier moet in elk geval, met extra informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking zijn aangemeld, ook als bij de omschrijving van het huurobject al staat vermeld dat een huisdier is toegestaan.
Toestemming geldt slechts voor één huisdier, in zoverre in de beschijving niet anders is vermeld.

Als huisdieren niet zijn toegestaan, kunt u er echter niet vanuit gaan dat in het vakantiecomplex verder geen huisdieren aanwezig zijn of dat er in het complex niet tijdelijk huisdieren gehouden worden. Dit ligt bijv. aan de indeling van het vakantiecomplex met privé-huizen, waarbij deze voorschiften niet gelden. In sommige gevallen heeft de verhuurder zelf op zijn erf een hond en wil hij ergenis tussen honden onderling voorkomen.

Als daarentegen het meenemen van huisdieren toegestaan is, betekent dit niet automatisch dat die zich overal vrij bewegen mogen. In de praktijk geldt bij alle vakantiecomplexen dat honden niet zijn toegestaan bij het zwembadgedeelte en in de parken of de groene gedeelten. Dit geldt natuurlijk ook voor restaurants en soortgelijke plaatsen. In de meeste gevallen dienen honden aangelijnd te worden. Honden zijn vanzelfsprekend ook in het privézwembad van een huurhuis verboden. Huisdieren mogen niet alleen worden gelaten in het huurobject.

Voor honden en katten is het EU-dierenpaspoort met registratie van vaccinatie tegen hondsdolheid in bijna alle landen verplicht en wordt dan ook erkent. Vaak is ook een identiteitserkenning door middel van microchip noodzakelijk. Voor bepaalde hondenrassen, bv. vechthonden, gelden in de meeste landen strenge voorschriften of is het meenemen van zulke honden zelfs verboden. Informeert u zich hierover tijdig, het beste bij uw dierenarts of in het internet.

Internet / Wi-Fi

Internet/Wi-Fi is alleen aanwezig als dit in de beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid, compatibiliteit en veiligheid. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende veiligheid van uw computer. Het gebruik van internet kan begrensd zijn. Internet/ Wi-Fi is in de regel voor vakantiegebruik gedacht en eerder voor zakelijk gebruik en dergelijke niet minder geschikt. Het gebruik van internet/ Wi-Fi vindt op eigen risico plaats. Bij het gebruik van internet/ Wi-Fi dient u zich te houden aan het geldige recht. In het bijzonder bent u verplicht om geen gegevens te downloaden, die materialen (bijv. films, muziekstukken) bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar echter via internet-ruilbeurzen bijv. illegaal in het internet terecht zijn gekomen. U bent ook verplicht om de medereizigers (inclusief minderjarige medereizigers) over dit geldige recht te informeren en eventuele controles uit te voeren. In het geval u of uw medereizigers zich schuldig maakt en u zich niet houdt aan de verplichtigen betrekking hebbende op deze tekst „Internet/ Wi-Fi“,dan stelt u hierbij Inter Chalet vrij van aansprakelijkheid door derden gesteld.

Kinderledikantje

Indien er in het vakantiehuis of in de vakantiewoning kinderbedden beschikbaar zijn, dan vindt u hierover informatie in de desbetreffende objectbeschrijving. Kinderbedden hebben niet alle dezelfde grootte en vorm. Indien een kinderbed beschreven staat dan kunt u ervan uitgaan dat deze tenminste 60 cm bij 120 cm groot is. Kinderbedjes zijn normaliter voor kinderen tot de leeftijd van 2 jaar geschickt. Het beddengoed hiervoor dient u normaliter zelf mee te brengen. We adviseren u ook een deken/slaapzak en een kussen voor het kinderbed zelf mee te brengen. U dient in ieder geval bij de boeking het kinderbed expliciet te bestellen. Op uw huurbewijs (de voucher) dient een extra aantekening te staan. Normaliter is een bestelling von slechts een kinderbedje mogelijk.

Kort verblijf

Een verblijf voor een kortere periode in de zomer of in de winter (wintersportvakantie) is in vele landen, vooral in het voor- en laagseizoen mogelijk. Let aub. op de beschreven minimale verblijfsduur (informatie in de prijstabellen).

Mensen met beperkte mobiliteit

De diensten die wij aanbieden zijn over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. We adviseren u echter graag persoonlijk in individuele gevallen.

Reserveren voor de toekomst / Vooraf-reservering

We zorgen er voortdurend voor om ons aanbod aan vakantiehuizen te complementeren. Naast de al beschikbare objecten die u online kunt boeken kunt u zich vandaag al andere vakantiehuizen en vakantiewoningen voor de toekomst per vooraf-reservering boeken.
Een vooraf-reservering kunt u telkens voor een seizoen van te voren maken. Bel ons op of stuur ons aub. een e-mail, een fax of een brief met de volgende gegevens:

 • object (huiscode bv. ABC100)
 • gewenste aankomstdatum
 • gewenste reisduur
 • aantal personen
 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail).

Vooraf-reserveringen zijn principieel niet bindend. Bij publicatie van het object in het internet, ontvangt u onze bindende boekingsbevestiging. Vanaf de datum die vermeldt staat op de boekingsbevestiging heeft u kostenloos annuleringsrecht voor 7 dagen.

Let er aub op: Per persoon is slechts 1 vooraf-reservering mogelijk!

Speciale aanbiedingen

Voor veel objecten uit ons programma bestaan speziale aanbiedingen. U vindt deze bij de objectbeschrijving onder het kopje „Prijzen“ en op de homepage onder het kopje „Speciale aanbiedingen“. Let er aub. op dat de eventuele variabele nevenkosten ook bij speziale aanbiedingen nog voor de gehele reisperiode betaald dienen te worden. Mocht er een overlapping zijn waarbij u te maken krijgt met twee reisperiodes met verschillend geldende prijzen, dan wordt in dit geval de laagste week- of dagprijs berekend. Dit in uw voordeel.

Zwembad

Bij de programmaomschrijving staat ook vermeld of er een zwembad aanwezig is bij het vakantiehuis of in het complex. Meestal wordt daarbij nog vermeld in welk seizoen het zwembad geopend is. Let er echter op dat deze genoemde data kunnen wijzigen, afhankelijk van het weer.

In de zwembaden van het vakantiecomplex dient u zich aan de openingstijden, geldende zwembadregels en verboden te houden die zijn voorgeschreven door het management. Dit zijn meestal voorschriften of verboden aangaande het dragen van zwemkleding in het zwembad, het meebrengen van ballen, luchtmatrassen en dergelijke in het zwembad of de verplichting van het dragen van een badmuts (vaak het geval in Italië).

TV / tv-ontvangst

Mocht er in de productomschrijving staan dat er een TV aanwezig is dan wordt hier een kleurentelevisie bedoeld. Mocht ontvangst per satelliet of kabel mogelijk zijn dan zal dat in de tekst zijn aangegeven met SAT-TV of KABEL-TV. Hiermee is nog niet gegarandeerd, dat u ook tv-programma´s in alle andere talen kunt ontvangen.

Boven

Boekingsproces

Baby / kleine kinderen

Kinderen en baby’s worden in de huurwoningen als een volledige persoon geteld. Indien er bij de nevenkosten naar het aantal personen wordt gerekend dan worden hierbij ook de baby’s en kleine kinderen als een persoon meegeteld.

Boekingsmogelijkheden

Alle vakantiehuizen en vakantiewoningen van HHD zijn online te boeken. Natuurlijk kunt u ook telefonisch bij ons boeken of een e-mail, fax of een brief aan ons toesturen.

Flexibele aankomsttijd

U kunt bij vele van onze vakantiehuizen zelf uw aankomst- en vertrekdag kiezen, hoewel er ten alle tijden een minimale huurperiode staat aangegeven (informatie in de prijstabellen). Let er aub. op date en flexibele reisperiode overwegend in het laagseizoen (voor- en naseizoen) mogelijk is.

Voordeel bij vroeg boeken

Bij een vroege/ snelle boeking van uitgekozen appartementencomplexen wordt u beloond met aantrekkelijke kortingen op de huurprijs. Informatie over de kortingen en voordelen met de gedetailleerde voorwaarden wat betreft de hoogte van de korting, de reisperiode en de boekingstermijn vindt u bij de desbetreffende objectbeschrijving.

Last-minute boekingen

Boekingen vanaf één week voor de reisdag kunnen niet via het internet geboekt en behandeld worden. Richt u zich aub. direct aan HHD.

Maximaal aantal personen

Het huurobject mag niet door meer personen bewoond en gebruikt worden dan vermeld staat in de catalogus, respectievelijk op de internetsite, en op het voucher staat aangegeven. Het beschreven maximaal aantal personen is inclusief kinderen en baby`s. In andere gevallen is er een aparte regeling met HHD getroffen en staat dit op het voucher of de overeenkomst vermeld. HHD heeft het recht om overige personen (meer dan het aantal toegestane personen in de vakantiewoning) of onbevoegden die van de woning gebruik maken, de toegang te verbieden, weg te sturen of bovenop de bestaande prijs een extra toeslag te verlangen.

Meerdere huisdieren meenemen

Over het algemeen geldt de regeling en toestemming voor het meenemen van een huisdier zich slecht op één dier (in principe alleen honden of katten), in zoverre in de beschijving niet anders is vermeld. Het is echter mogelijk om de verhuurder te vragen of het meebrengen van een tweede huisdier ook mogelijk is.
U kunt het beste HHD een e-mail, fax of een brief sturen met daarin de gegevens van de huisdieren (ras, grootte en aantal). U kunt ons ook opbellen. We bespreken uw wens dan met de betreffende verhuurder.

Bijkomende kosten

Informatie en aanwijzingen wat betreft de nevenkosten (bijkomende kosten) van onze huurobjecten vindt u in de objectbeschrijving onder het kopje ‚Prijzen’. Bij veel huurobjecten zijn de variabele kosten een som van kosten voor bijv. stroom, water, gas, verwarming, hout, was, verblijfsbelasting. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal reizende personen, van de samenstelling van de reisgroep of van het verbruik. De kosten die afhankelijk van verbruik en gebruik zijn, worden aan het eind van de reisperiode aan de verhuurder of sleutelbewaarder betaald. Nevenkosten die onafhankelijk van verbruik zijn, worden bij aankomst betaald. Het betrag wordt in de regel kontant betaald.

Indien er in de tekst nevenkosten vermeld staan, gelden deze kosten ook voor kinderen en baby's.

Huurobject met één persoon meer bezetten dan voorgeschreven

Normaliter is een huurbezetting met meer personen niet mogelijk aangezien het huurobject is ingericht met bedden, bestek, etc. voor een bepaald aantal personen (zie beschrijving). Een uitzondering vormen de objecten, waar een extra bed mogelijk is (zie beschrijving). Dit bed dient echter bij de boeking expliciet besteld -en in de meeste gevallen ook schriftelijk bevestigd- te worden.

De verhuurder heeft het recht om overige personen (meer dan het aantal toegestane personen in de vakantiewoning) of onbevoegden die van de woning gebruik maken, de toegang te verbieden, weg te sturen of bovenop de bestaande prijs een extra toeslag te verlangen.

Bij uitzondering (als het om een baby of klein kind gaat) is het mogelijk om bij de verhuurder aan te vragen of u met een persoon meer het huurobject kunt bezetten. Dit meestal tegen betaling.

Online boeking

Alle vakantiehuizen en vakantiewoningen van HHD zijn via onze website www.interchalet-vakantiehuis.nl online boekbaar.

Voordat u de boeking voltooit, dient u onze reisvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.
Betalingen geschieden per creditcard, per PayPal (hier tot een maximumbedrag van EUR 8.000) of rekening. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.
Na het voltooien van een online boeking kunt u uw reisaanmelding printen. U ontvangt ook een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw online boeking.
Het reiscontract wordt afgesloten met de schriftelijke boekingsbevestiging die we u samen met de bevestiging over een vrijwillige dekking van reisdiensten (insolventiebescherming) en evt. de verzekeringspolis voor de annuleringsverzekering in de komende dagen toesturen. Wij wijzen u erop dat volgens de wettelijke bepalingen van §§ 312 ev BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) geen herroepingsrecht bestaat voor de aangeboden diensten. De voorschriften vermeld onder "Annulering" zijn van toepassing.

De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct, na ontvang van de reisbevestiging, overgemaakt te worden. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen.

De volledige reisbescheiden liggen voor u klaar in het reisbureau of worden u per post/ e-mail toegestuurd. Indien we aanbetaling en/of restbetaling niet of niet tijdig ontvangen hebben volgens de overeengekomen afspraken, hebben wij het recht, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, terug te treden uit het reiscontract en u de annuleringskosten, zoals beschreven in de reisvoorwaarden, te laten betalen.

Speciale vragen m.b.t. het vakantieobject

Onze klantenservice beantwoordt graag specifieke vragen over een vakantieaccommodatie. Hou de code van de betreffende vakantiewoning of vakantieappartement bij de hand als u belt. Als wij uw vraag niet meteen kunnen beantwoorden, zullen wij uw vragen snel beantwoorden met de hulp van onze contractpartner. 

Verzekeringen

Voor boekingen vanaf 18.12.2018 hebben we een annuleringsverzekering afgesloten bij Europäische Reiseversicherung AG onder een groepsverzekeringscontract. Dit is inbegrepen in de huurprijs. Alle reisdeelnemers zijn door middel van de reisboeking automatisch volgens dit groepsverzekeringscontract verzekerd. Met de boekingsbevestiging ontvangt u de verzekeringskaart, waarop u de verzekeringsvoorwaarden en verdere details kunt vinden.

Optimaliseer uw verzekeringsdekking voor de tijd tijdens de reis met het reisbeschermingspakket (reisonderbreking-, reisziekte- en bagage-verzekering) voor € 35 per boeking.

Hier vindt u reisverzekeringen op-maat en naar de wensen van onze HHD klanten.

De wettelijke aansprakelijkheid regelt meestal ook de schade in vakantiehuizen / appartementen, die door u als klant zijn veroorzaakt. We raden u aan te controleren of uw verzekering dergelijke schade dekt, ook in het buitenland. We raden u tevens aan om een extra reisbescherming af te sluiten.

Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) dekt normaliter ook schade in vakantiehuizen en –woningen die u als klant zelf veroorzaakt heeft. We raden u aan om te controleren of uw verzekeringsmaatschappij zulke schade, ook in het buitenland, dekt.
U heeft twee verschillende objecten geboekt. Is het dan mogelijk om 1 verzekering voor de gehele reisperiode te boeken?
Nee, dit is helaas vanwege technische redenen niet mogelijk.

Boven

Betalingsmogelijkheden

Betalen

Betalingen geschieden per creditcard, per PayPal (hier max. EUR 8.000 mogelijk) of rekening. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. 
De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct, na ontvang van de reisbevestiging, overgemaakt te worden. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen.
We wijzen u er op, dat volgens de wettelijke voorschriften §§312 ff. BGB voor de aangeboden diensten geen recht op herroeping of annulering bestaat. De beschreven regelingen die in de reisvoorwaarden onder de rubriek „Annulering“ staan, zijn hier van toepassing.
Indien we aanbetaling en/of restbetaling niet of niet tijdig ontvangen hebben volgens de overeengekomen afspraken, hebben wij het recht, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, terug te treden uit het reiscontract en u de annuleringskosten, zoals beschreven in de reisvoorwaarden, te laten betalen.

Garantiefonds : AXA Versicherungen AG, Kredit & Kaution, Postfach 357, CH-8401 Winterthur, Telefoon +41 800 809 809 

Slotautorisatie

In het geval dat uw creditcard tussen de boekingsdatum (= datum van de aanbetaling van 20% van de totale reissom) en de datum van de restbetaling (3-4 weken voor aankomst) ongeldig worden, dan hebben we niet de mogelijkheid om het nog openstaande bedrag van uw rekening te innen.
In dit geval ontvangt u van ons een e-mail, waarin we u verzoeken, uw nieuwe creditcardgegevens aan ons mee te delen. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig worden verstuurd, hebben we een invulformulier op onze website geplaatst. Dit formulier vindt u via de link in uw e-mail of direct op onze website (rubriek „Service“, Menupunt „Slotautorisatie“). De door u vermelde gegevens zijn veilig, deze worden versleuteld verzonden (SSL). Als alternatief kunt u de gegevens ook graag telefonisch doorgeven onder tel. :+49 (0)761 210077.

Boven

Annuleren / Wijzigen

Annulering / Stornering

U kunt uw boeking online annuleren en wijzigen. In de boekingsbevestiging vindt u de relevante link om uw betaling te voldoen, uw boeking te beheren en te annuleren. 
Het is mogelijk de reis op ieder moment vóór het begin van de reis te annuleren. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij HHD binnenkomt is bepalend. In het geval dat de reis via een reisagent is geboekt, kan de annulering tevens aan deze worden uitgelegd. In uw belang raden we u aan dit verzoek schriftelijk in te dienen.

Als de reis vóór reisaanvang wordt geannuleerd, wordt de claim voor de reisprijs vervangen door een claim voor een redelijke vergoeding. Indien zich onvermijdelijke, uitzonderlijke omstandigheden voordoen op of in de buurt van de plaats van bestemming die van aanzienlijke invloed zijn op het verloop van de reis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming, kan HHD geen schadevergoeding eisen. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze niet aan de controle van HHD onderworpen zijn en hun gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen.
HHD heeft de volgende vaste compensatiebedragen bepaald, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en het begin van de reis, met de verwachte besparingen op uitgaven en de verwachte acquisitie door ander gebruik van de reisdiensten.

Onze forfaitaire claim op annuleringskosten (vaste bedragen) bedraagt in de regel:
– tot 43 dagen vóór reisaanvang 10 % van de reissom,
– vanaf de 42ste tot de 29ste dag vóór reisaanvang 50 % van de reissom,
– vanaf de 28ste tot de 2e dag vóór reisaanvang 80 % van de reissom,
– bij latere annulering of indien u niet arriveert wordt de totale som van de reis gerekend.

Als huurder bent u vrij om aan HHD als organisator te bewijzen dat er geen of aanzienlijk minder schade is opgetreden dan het vereiste forfait. Op uw verzoek zijn wij verplicht om het bedrag van de vergoeding toe te lichten.
HHD kan zich vóór het vertrek terugtrekken uit het contract indien, als gevolg van onvermijdbare, uitzonderlijke omstandigheden uitvoering van het contract niet mogelijk is. In dit geval verliest HHD het recht op de reisprijs.
Van de, onder het kopje Annulering, genoemde regelingen wordt afwijkend gehandeld indien u van uw recht gebruik maakt om een vervangende persoon te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter, dat HHDals reisorganisatie tijdig voor het begin van de reis een bindende mededeling hierover ontvangt, zodat de benodigde handelingen en formaliteiten uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is voorts, dat de plaatsvervanger voldoet aan alle, aan de overeenkomst verbonden, voorwaarden en wettelijke voorschriften.

Met de bevestiging en naamswijziging die u ontvangt van de reisorganisator, treedt de nieuwe huurder in de rechten en plichten van de reisovereenkomst. De kosten van 20 euro die bij deze wijziging gemoeid zijn, zijn voor uw rekening.

Opzegging wegens gedragsredenen
HHD kan het reiscontract opzeggen zonder inachtneming van een uiterste datum, indien de reiziger de uitvoering van de reis ondanks waarschuwingen stoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of anderszins in strijd is met het contract handelt. In dit geval vervalt de reissom, waarbij eventuele bespaarde uitgaven of voordelen worden gecompenseerd door ander gebruik, inclusief eventuele bedragen die zijn gecrediteerd door de dienstverlener.

Bevestiging van stornering
U heeft uw boeking gestorneerd en u heeft een schriftelijke bevestiging nodig? Aan het einde van de gestorneerde reisperiode ontvangt u als klant een definitieve bevestiging van de stornering. Een definitieve storneringsbevestiging ontvangt u automatisch van ons.

Omboeking/ Naamsverandering

Omboeking naar een ander huurobject
Een omboeking bestaat bij HHD eigenlikjk niet. Het desbetreffende -niet langer gewenste- huurobject wordt gestorneerd en een nieuw object wordt geboekt. Hieraan zijn kosten verbonden; normaliter de geldige storneringskosten (zie reisvoorwaarden).

Naamsverandering
Indien de persoon die de reis geboekt heeft, zelf niet (meer) meereist, dient de naam, die onder deze boeking loopt, gewijzigd te worden. De kosten voor deze naamsverandering zijn € 20,-. Met de bevestiging en naamswijziging die u ontvangt van de reisorganisator, treedt de nieuwe huurder in de rechten en plichten van de reisovereenkomst.

Doorverhuren

Het doorverhuren van vakantiehuizen en vakantiewoningen van HHD is net zo min toegestaan als de doorverkoop als reisorganisator met eigen prijsbepaling.

Boven

Voorafgaand aan uw vakantie

Vakantieadres van te voren ervaren

Het volledige vakantieadres wordt u, samen met de reisbescheiden toegestuurd. U kunt helaas niet eerder het volledige adres ervaren. De reisbescheiden worden aan u, ca. 3 weken voor uw reisdag, na betaling van de totale reissom, toegestuurd (bij last-minute boekingen uiteraard eerder).

Indien u speciale vragen aan de verhuurder heeft dan loopt de communicatie via HHD.

Ferry / Huurauto

Bij boekingen voor huurauto's en veerdiensten is HHD GmbH alleen bemiddelaar. Voor de boeking van deze diensten gelden de wettelijke verkoopvoorwaarden/ storneringsvoorwaarden van de desbetreffende andere aanbieder of maatschappij.

Tuinmeubels

Mocht er in de programmabeschrijving staan vermeld dat er tuinmeubels aanwezig zijn dan houdt dit nog niet in dat er voldoende tuinstoelen voor elke personen aanwezig zijn. Ook ligstoelen zijn er vaak in beperkt aantal aanwezig. Dekjes voor de ligstoelen worden vanwege hygienische redenen door de verhuurder meestal niet ter beschikking gesteld wegens hygiënische redenen. Ligstoelen en parasol zijn alleen aanwezig als dit ook in de objectbeschrijving staat.

Servies / bestek / technisch-huishoudelijke apparaten

In de vakantiewoningen en huizen zijn servies en bestek in de regel compleet en voor het aantal personen voldoende aanwezig. Technisch-huishoudelijke apparaten zoals b.v. oven, magnetron, afwasmachine, koffiemachine of wasmachine zijn alleen dan aanwezig als ze in de beschrijving uitdrukkelijk vermeld staan.
Het meebrengen of aansluiten van voorwerpen die veel hulpbronnen verbruiken (bijv. stroom), zoals airconditioners, minipools, enz. is niet toegestaan.

Paspoort, VISA-, Gezondheids-, Douane- en Deviezenvoorschriften

Voor de landen Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Tsjechië en Hongarije dienen EU-staatsburgers voor de reis een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar hebben een eigen kinderpaspoort of identiteitskaart nodig. Voor Tsjechië dienen de kinderpaspoorten van een pasfoto te zijn voorzien.
Reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika hebben een, nog minstens tot aan de vertrekdatum, geldend elektronisch paspoort nodig. Dit paspoort moet aan bepaalde voorschriften voldoen. Bovendien zijn alle reizigers zonder visum verplicht deel te nemen aan een electronisch systeem voor reisautorisatie (ESTA). Meer informatie over voorschriften voor het binnenreizen van de USA (onder andere betreffende de bestaande visumplicht) kunt u op het internet vinden onder https://nl.usembassy.gov/visas/. Staatsburgers uit Bulgarije, Kroatië, Polen, Roemenië und Cyprus hebben in principe een visum nodig. Wij raden u aan zich hierover voor de boeking te informeren. Op dit moment gelden geen vaccinatie- en gezondheidsvoorschriften.
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanhouden van de -voor de reis zo belangrijke- verplichte voorschriften ( wat betreft reisdocumenten, vaccinaties, deviezen- en douanevoorschriften etc., eventueel ook voor de invoer van uw huisdier). Alle nadelen en gevolgen die zijn ontstaan doordat u zich niet aan één van deze voorschiften heeft gehouden, in het bijzonder de annuleringskosten, zijn voor uw rekening, behalve als u door een schuld van HHD foute informatie heeft gekregen of over bepaalde voorschriften niet bent ingelicht. Personen afkomstig uit ander landen kunnen meer informatie over dit thema bij de ambassade ontvangen.

Speciale wensen / uitzonderlijke wensen

Wensen van klanten nemen we bij de boeking graag in ontvangst. Deze wensen geven we verder aan de verhuurder of de eigenaar/sleutelbeheerder van het huurobject. Let er echter op dat HHD nog geen garantie kan geven voor het in vervulling gaan van uw wens. Speciale wensen, boekingen die alleen onder een bepaalde voorwaarde gelden en mondelinge nevenafspraken zijn alleen dan geldig als ze schriftelijk door HHD bevestigd zijn.

Toiletpapier / schoonmaakmiddel / kruiden

Dient u zelf toiletpapier, afwasmiddel, schoonmaakmiddel en kruiden mee te nemen.

Was

Het begrip ‚was’ houdt beddengoed en handdoeken in, waarbij het aantal en de grootte van de handdoeken per verhuurder verschilt.
In de programmabeschrijving vindt u een aantekening of er handdoeken en beddengoed aanwezig is of dat u deze zelf dient mee te brengen. In sommige gevallen kunt u dit ook ter plaatse huren. Indien u van deze service (indien aanwezig) gebruik wilt maken, geeft u dit dan aub. bij uw boeking aan. De standaardbreedte van Franse bedden en tweepersoonsbedbanken is 1,40 m.
Droogdoeken worden in sommige gevallen ook door de verhuurder aangeboden, maar we raden u toch aan om deze zelf voor de zekerheid mee te nemen. Zwembad- en strandhanddoeken dient u altijd zelf mee te brengen.

Boven

Tijdens uw vakantie

Dag van aankomst / aankomsttijd

Aankomsttijd
De aankomsttijd op de dag van aankomst is tussen 16.00 en 18.00 uur.
Indien u tijdens de reis merkt dat u vertraging heeft en later komt dan kunt u de sleutelbeheerder hierover tijdig informeren. Deze persoon kan op die manier nog zorgdragen voor een goede ontvangst ondanks de latere aankomst. (eventueel tegen een kleine vergoeding). Dit kan echter niet gegarandeerd worden.
Eventuele afwijkende aankomsttijden vindt u in uw reisbescheiden.
Dag van aankomst/ Afwijkende dag van aankomst
Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zelf de aankomsttijden die op de reisbescheiden staan, te veranderen. In elk geval moet iedere verandering op tijd bij HHD zijn aangevraagd. Mocht het toch mogelijk zijn om op een ander tijdstip te arriveren dan dient dat door HHD schriftelijk bevestigd te zijn

Dag van vertrek / vertrektijd

Het huurobject dient op de dag van vertrek (zie dag beschreven in de boekingsbevestiging) uiterlijk om 10.00 uur verlaten te worden en aan de verhuurder of andere verantwoordelijke overgedragen te worden. Het huurobject is door u gereinigd en is weer in dezelfde toestand als bij de overname gebracht. In het geval dat er sprake is van afwijkende vertrektijden, dan staat dit vermeld in uw reisbescheiden.

Verwarming / stookmogelijkheden

In vakantiewoningen en vakantiehuizen in zomerbestemmingen, voornamelijk in het zuiden, is een verwarming niet altijd aanwezig. De bediening van een centrale verwarming of van gas-, elektrische, kerosine-, of hout-/ kolenkachels geschiedt in de regel door de huurder zelf. Aanwijzingen over de bediening of een handleiding krijgt u eventueel van de verhuurder/ sleutelbeheerder.

Waarborg

Een waarborg wordt als verzekering verlangt voor het geval dat er in het vakantiehuis of de vakantiewoning iets beschadigd. In de objectbeschrijving staat de hoogte van deze woorborgsom beschreven onder het kopje ‚bijkomende kosten/ nevenkosten ter plaatse’. Overleg de waarborgsom aan de verhuurder of sleutelbeheerder - ook indien niet gevraagd. Deze borg wordt normaliter contant in euro´s betaald. In sommige gevallen kan deze waarborg ook met creditcard betaald worden. Dit staat dan expliciet in de programmaomschrijving beschreven. U krijgt de waarborgsom onmiddellijk terug zodra het huurobject teruggegeven wordt aan het einde van uw verblijf. In sommige gevallen komt het voor, dat de waarborgsom pas na vertrek van de klant op uw rekening wordt overgeschreven.

Verblijfsbelasting

In sommige vakantieplaatsen wordt een verblijfsbelasting (kuurtax) verlangt. De hoogte van dit bedrag is per plaats en per seizoen verschillend en om deze reden vindt u het exacte bedrag niet terug in de objectbeschrijving. Over het algemeen kunt u rekenen met een bedrag van circa 0,50 – 7,00 € p. persoon/ p.dag (evt. reductie voor kinderen). De verblijfsbelasting dient u ter plaatse te betalen.
In Italië en Spanje wordt stap voor stap een verblijfsbelasting ingevoerd, die gestaag wordt uitgebreid voor meerdere plaatsen. Afhankelijk van regio of gemeente geldt een ander bedrag aan verblijfsbelasting.

Schoonmaak van het huurobject vóór vertrek

In de objectbeschrijving vindt u specifieke informatie over het schoonmaken van de vakantiewoning die u gehuurd heeft. Enkele algemene regels zijn echter ten alle tijden van toepassing:
De klant maakt in de regel de huurwoning zelf schoon. Dit staat onafhankelijk van de eindreiniging die door de verhuurder wordt uitgevoerd. Tot de standaardreiniging behoren de reiniging van het keukenblok, het afwassen en opruimen van het serviesgoed, het verwijderen van overgebleven levensmiddelen en afval, het afhalen van de bedden en het vegen of stofzuigen van alle kamers, zodat het huurobject schoon kan worden overgedragen.
De eindreiniging bevat onder andere ook een grondige reiniging van keuken/kookhoek, badkamer/douche/wc en het dweilen von de bodems. Bij veel huurobjecten heeft u het alternatief om de vakantiewoning zelf schoon te maken of de reiniging over te laten aan de verhuurder/ sleutelbeheerder tegen een passende vergoeding. Informatie over de kosten van de eindreiniging vindt u bij de afzonderlijke objectomschrijving in het programma onder het kopje ‚Nevenkosten op de plaats van bestemming’. Geef aub. tijdig bij uw verhuurder aan of u van de schoonmaakservice gebruik wilt maken. Indien er in de objectbeschrijving onder ‚nevenkosten op de plaats van bestemming’ geen kosten voor een eindreiniging staan beschreven, is deze service in de reissom inbegrepen.

Boven

Goede kwaliteit gegarandeerd!

Ons team bezoekt de accommodaties in persoon. Regelmatige kwaliteitscontroles. Gedetailleerde, eerlijke beschrijvingen van de accommodatie. Gegarandeerd authentieke beoordelingen van klanten. De beste huurprijzen voor onze klanten!

Persoonlijke zorg ter plaatse!

Competent en vriendelijk personeel in ons eigen Service-Center. Alle vragen met betrekking tot uw accommodatie en de omgeving, vriendelijk beantwoord. Alleen u kunt uw accommodatie bij ons beoordelen!

45 jaar ervaring!

U kunt op ons rekenen: Meer dan 45 jaar ervaring in de vakantiehuizenbranche. Meer dan 790.000 tevreden klanten per jaar - veel vaste klanten! Meer dan 35.000 voor u geselecteerde vakantiehuizen en appartementen in Europa en Florida.

Waarom Interchalet?

Een eenvoudig appartement of een exclusieve villa met privé zwembad. In de bergen en aan zee, in de zomer en de winter. Bij Interchalet vindt u de juiste accommodatie voor uw droomvakantie in een vakantiehuis.
Op dit moment hebben wij meer dan 35.000 vakantiehuizen en appartementen voor uw vakantie!

Tijd doorbrengen in een vakantiehuis is de ideale oplossing voor iedereen!

Of u nu met z'n tweeën of met familie en vrienden wilt genieten van een ontspannen vakantie, u ben in goede handen in een van onze vakantiehuizen of appartement.
U kunt uw vakantie op uw eigen manier doorbrengen, in typische accommodaties voor uw bestemming, zodat u snel vertrouwd kunt raken met het land en de mensen. Een individuele en unieke vakantie-ervaring. Samen vinden we op basis van uw interesses en voorkeuren de ideale bestemming voor uw vakantie.

© HHD AG Schweiz 2022